Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

30.10.19

Reis Herrnhut`i (2. osa)


Konverents algas tervitusteõhtu ja palvusega. Euroopa mannermaal asuvad suuremad kogudused Hollandis ja Saksamaal. Lühitutvustuseks said aga sõna vähemad  - Zürich, Sockholm ja Pühalepa. Rootsi venna tervitusest jäi meelde, et kristlasi on Rootsis 2-4 %, mis on väga, väga  väike arv. Ka vennastekogudus Stockholmis oli väga väike, aga  on suuremaks saamas isikliku kutse ja alfa- kursuste kaudu.
Zürichis on kokkusaamine jumalateenistuseks 2x kuus. On ka armulauaosadus ja koos käiakse piibliringis. Kaks korda aastas  on suuremad kokkusaamised.
Tervituse ütles ka vend Ida-India saartelt, kes on praegu koos perega tööl Genfis.
(Foto: FB/Herrnhuter - Evangelische Brüder Unität - Moravians)
Avaõhtu pantomiim (Foto: E. Carstens)
Õhtupalve kõne osa oli pantomiimina. Konverentsile saabujad võisid tulla koos peredega ja  oli ka lapsi. Mulle tundus, et seetõttu olid palvused nõnda kujundatud, et ka lapsed oleksid kaasatud. Vaimulike kõnede asemel oli pantomiim või õpetlik jutustus igapäevasest elust. Näiteks lugu jõehobusest ja ninasarvikust, kes kohtusid kitsal rajal ning kumbki ei tahtnud teed anda ning muid lugusid.
Kelgutamas (Foto: Andreas Tasche)
Käisin koos Joeliga ka laste rühmas, mis tegevuse vormi poolest sarnanes meie pühapäevakooliga. Erinevus oli ehk tantsimise, kui keeleoskust mittevajava suhtlemisviisi kasutamine.
Teise päeva pealelõunal sõitsid lapsed Zittau loomaaeda ja meie läksime raekotta kohtuma umbes Haapsalu suuruse Zittau linna ülemlinnapeaga. Kuulsime ettekannet elust regioonis, kus kohtuvad kolme riigi- Poola, Tśehhi ja Saksamaa piirid. Zittau on kunagi olnud rikas linn, aga praegu väheneva elanikkonnaga Ida Saksa ääremaa. Isegi ajaloolises kesklinnas on tühje maju ja kortereid. Linnapea, noor ja energiline, end ateistina määratlev, oli väga optimistlik ja tutvustas meid piiriülese koostööga, mis on edu toonud. Siiski nimetas ta mineviku varje, mis ikka ja jälle esile kerkivad. Kuhu selle koostööga kunagi välja jõutakse, seda ta ei teadnud isegi – sõltub üldistest poliitilistest suundumustest. Kohaliku võimu koostöö nn suurte kirikutega eriti sotsiaalvallas on hea, karismaatikutesse suhtus ettevaatlikult.
Zittau raekoda (Autori foto)
Teisel päeval oli kokkusaamine teemal „ Seksuaalse vägivalla ennetamine“ ning õhtul enne palvust kuulasime direktsiooni esindajate sõnavõtte oma vastutusala teemadel.

Kuna konverentsi teema oli dialoog siis oligi enamus üritusest sellise suunitlusega. Dialoog ja meedia. Kuidas kasutada sotsiaalmeediat kogudusetöös, projektid, täiendkoolitused kogudustes. Ettekanded olid ka andmekaitsest ja töökaitsest. Ühel päeval külastasime  Zinzendorf gümnaasiumi uut hoonet.
Pilte Zinzendorf gümnaasiumist (Autori fotod)

Piiblitunnid olid  Uue ja Vana Testamendi teemadel ning võis valida, millise grupiga soovisid liituda. Kasutati erinevaid meetodeid – vestlust, pibliodraamat, piblioloogi.

Viimane täispäev lõppes piduliku õhtusöögiga, mille teise osa moodustasid erinevad kohaletulnute etteasted – flöödiansambel, projektikoor, ühislaulmine, äraarvamismäng ja õhtujutt maast, kus sõnu pidi ostma.
(Foto: FB/Herrnhuter - Evangelische Brüder Unität - Moravians)
Olen väga tänulik, et sain Saksamaale sõita ja sellest konverentsist osa võtta. Kohtasin paljude kenade inimestega ning sain ehk veidike aimu sellest, kuidas vennad mujal elavad. Eriti meeldisid õpetamise meetodid, mille kaudu teemasid käsitleti.
Kuigi oleme mitmeski erinevad oleme siiski kõik vennad Kristuses.