Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

26.11.19

Diakoonia Vennaste – Uniteedis (Euroopa mannermaa provints)

Vennaste hoolekandeasutused kutsuti ellu kohe, kui kogudused moodustati. See oli tingitud 18. - 19. sajandi praktilistest vajadustest -  elati ju koos koorimajades. Pea kõigis koguduses, mis on moodustatud enne 20. sajandit on ka hoolekandeasutus. Sinna hulka kuuluvad õigupoolest kõik asutused, mida inimene teatud elusituatsioonis vajab, seega ka koolid, internaadid, võõrastemajad.

Albaanias algas töö 26 aastat tagasi ennekõike naistetööna. Täna on lasteaiad mitmetes linnades, suvelaager koos külalistemajaga, töö autistidega ja sotsiaaltöö ühes linnas.

Amsterdam. Siinsel vennastekogudusel on 25 aasta eest asutatud algkool, lastele vanuses 4-12 aastat. Personal koosneb 33 töötajast, lisaks 7 vabatahtlikku. Eelmisel aastal oli koolis 385 last.
Kogudus osaleb ka ühes oikumeenilises projektis, mis tegeleb illegaalsete sisserändajatega – keeleõpe, nõustamine (õiguslikud ja sotsiaalsed probleemid, naistele paremate võimaluste loomine), riiete ja enda pesemise võimaluse pakkumine. Nädalas on 200-250 külastajat. Personal on enamasti vabatahtlikud.

Bad-Boll. Kuurorti hoone koos rehabilitatsioonikliinikuga on asutatud 1852. aastal ning 1926. aastal vennastekogudusele üle antud. Kuni tänase päevani on Bad Boll’i vennastekoguduse kirikusaal kuurorti peahoones.

Berliin – Neuköln.  Laste päevahoid on kirikusaaliga ühel krundil, seda aitab pidada Neukölni evangeelne kirikuringkond. Muuhulgas pakutakse lastele oaasisarnast rohelist elukeskkonda suurlinna südames. Kogudusel on ka lastering.

Ebersdorf. 1919 aastal loodi lastekodu „ Sonnenschein“ (päikesepaiste), mis asetseb endistes vendade maja töökodades. 1978 aastast on majutusasutus õpilasgruppidele, konfirmantide, laste ja noorte vabaajakeskuseks. Lisaks kaks korterit puhkajatele. Alates 2018. aastast on maja kohaliku koguduse ülalpidamisel.

Gnadau. Evangeelne Zinzendorf kool on avatud endises vendade majas. Kooli juured on 1781. aastal rajatud poiste ja tütarlaste koolis.

Herrnhaag.  Noorteprojekt, mis on ellu kutsutud Herrnhaagi sõprade ühingu ja Wetterau regiooni poolt 2000 . aastal.
1981. aastal moodustati Herrnhagi sotsieteet, mis pakub erinevate probleemidega inimestele ajutist elamisvõimalust.

Herrnhut. Evangeelsed Zinzendorfkoolid on  moodustatud lastevanemate initsiatiivil 2005. aastal, kui riiklik gümnaasium kohapeal suleti. Praegu on siin põhikool ja gümnaasium ja Herrnhuti Diakoonia erivajadustega õpilaste kool.
Konverentsi - ja majutuskeskus „Komensky“ on rajatud 1976 aastal kui Vennaste Uniteedi koolituskeskus. Kirik ja diakoonia kasutavad ruume erinevate ürituste korraldamiseks. Samuti on võimalused perepuhkuse veetmiseks ja gruppide vastuvõtmiseks.
Asutus Herrnhut’i Diakoonia on tegev erinevates paikades. Tema eelkäija on 1977 aastal Herrnhut’is loodud Johann Amos Comenius’e keskus vaimse puudega lastele ja noortele. Keskus loodi ajal mil sellise puudega lapsi ei õpetatud. Asutuse töövaldkonnad on eakate ja erivajadustega inimeste hoole, haridus, laste ja noortetöö, hospiitsi-  ja palliatiivtöö.

Kalna (Lätis)  Christian David’i kool on rajatud 1991 aastal ühe luteri kiriku pastoripaari poolt. Esimene mitteriiklik kool taasiseseisvunud Läti Vabariigis võttis vastu 60 last.
Internaatkool, ühine praktiline töö, vaimulik keskkond, vabad õppevormid, oikumeeniliselt avatud. Alates 1999 aastast on pikaajaline koostöö Vennaste Uniteediga.

Könidsfeld „Noa laev“ vennastekoguduse evangeelne lastehoid. Koostöö Christoph-Blumhardt’i majaga, kus lapsed saavad ka lõunasöögi.
Vanade – ja hooldekodu Christoph – Blumhardt’i maja avati 1957. aastal. Oluline osa on vabatahtlike tööl. Toetatud elamise ja päevahoolduse pakkumine.
Zinzendorfkoolid, millede eelkäija on 200 aasta tagune tüdrukute asutus. 3 gümnaasiumi, 1 reaalkool, kutsekool ja internaadid. Regulaarselt õpib siin välismaa õpilasi, peamiselt Hiinast.

Neuwied. Tänane evangeelne eakatekeskus avati Herrnhut ’i kvartalis 1971. aastal. Oluline osa on koguduse vabatahtlike tööl. Regulaarselt toimuvad evangeelsed ja katoliku jumalateenistused. Laupäevane laulutund ja pühapäevane jumalateenistus vennaste kirikusaalist kantakse üle.
Herrnhut’i lastemaja on lasteaed koos sõimega. Lasteaed tegutseb aastast 1756. Enamiku laste emakeel ei ole saksa keel. Erilist rõhku pannakse keeleõppele.

Niesky. Lahutamatult  on seotud paikkonnaga diakonisside asutus „ Emmaus“. Ta on loodud 1866. aastal Gnadenfeldis ja aastast 1883 omab keskuse Nieskys. Emmause õdedel oli 20. sajandi keskpaigani leeprahospital Jerusalemmas. Tänapäeval on neil rehabilitatsiooni -keskus Lääne Jordanimaal.
Nieskys asuval keskusel on veel erinevaid asutisi : Vanadekodu, laste päevahoid, toetatud elamine endises emade majas, kutsekool hooldajatele, ambulatoorsed hospiitsi ja palliatiivteenused, statsionaarne hospiits, kus on ka kaks lapsekohta. Emmause haigla koos meditsiinikooliga.

Neugnadenfeld. Lastepäevahoid avati 1952 aastal ühe rahvusvahelise põgenikeorganisatsiooni toetusel.

Tossens. Zinzendorfkool (põhikool ja  gümnaasium), avati 1946. aastal. 1950/51 lisandus internaat, mis töötas kuni 1997. aastani.

Zeist. (Holland) Comeniuse kool on algkool, kus õpivad lapsed alates 4. eluaastast. 1985. aastast asub kool koguduse krundil ja on koguduseeluga hästi seotud. Paljude laste jaoks on see ainuke kontakt kirikuga. Juba 1750. aastal oli siin poistekool.

Carstens, Erdmann. Diakonische Einrichtungen in der Brüder-Unität. HB, 285 Juli/August 2019. Refereeris: L.R.