Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

11.2.19

Aeg suveplaane teha


Kui Jumal lubab toimub tänavune laiulaager 30. juulist - 1. augustini.
Sel aastal on laager kahele vanusegrupile - pühapevakooliealised ja noored, kokku 30 inimesele. Abilised on ka tänavu sõbrad Soomest (SLEF).

Laager on tasuta, soovi korral võib teha kohapeal annetuse.
Osalejatel palun registreeruda aegsasti, sest kohtade arv on piiratud.
Kontakt: lui.remmelg@mail.ee

26.10.18

Ristimise läbi päästetud

Ilmunud  on kirjutis "Ristimise läbi päästetud",
autor Juhani Martikainen (pildil).
Kirjutisega saab tutvuda ka
SLEF misjonitöö eestikeelsel lehel:
 www.gratiachristi.net.

12.9.18

ANDRONIKOS – kreeka keeles: võidumees, võidukas sõjamees. Kristlane, Pauluse sugulane ja võitluskaaslane.

"Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba enne mind." Rm 16,7.

 
Kes oli Andronikos? Temast  ja tema kaaslasest Juniast on Piiblis juttu vaid korra – see ainuke lause Rooma kirja lõpus, tervituste osas.
Kui palju meist üldse loeb üksikasjalikult, tähelepanelikult algustervitusi ja lõputervitusi ja aklamatsioone ja muud pealtnäha formaalset? Olen nende hulgast, kes mitte eriti.
Aga sel korral jäi pilk püsima ning selgus tõsiasi, et Kirja lugemisel peab olema alandlik ja ka tähelepanelik iga sõna ja lause osas.
Selles Rooma kirja lauses (16,7) on peale Andronikose nimetatud veel Juniast. Kes on tema, kas mees või naine? Jukka Thureńi Rooma kirja kommentaaris (:183) seisab:

Kreeka keeles ei kasutatud sel ajal rõhumärke ning seda nime loeti mehenimena Junias, mis on muidu tundmatu lühend nimest Juniaios. Kuna naissoovorm Junia oli väga tavaline, esinedes Rooma igivanasse Juniuste soosse kuuluvate perekondade vabakslastud orjatüdrukute nimena, pööras ka Chrysostomos tähelepanu sellele, et siin nimetatakse ka naist apostliks. Siiski pidas ta arusaadavaks, et see kirjakoht ei saa olla vastuolus kirjakohtadega, mis keelavad naisel kogususes juhiks või õpetajaks olemise.

Paulus nimetab Andronikost ja  Juniast sugulasteks. Arvatakse, et kõik, keda Paulus nimetab sugulasteks ei ole lihased sugulased vaid juuda soost inimesed. Kindlasti võime väita, et tegu oli juutidega.

Kuigi infot Andronikose kohta on väga vähe võib sellest ühest salmist lugeda välja mõndagi.

Andronikose elus oli olnud kõrghetki, ja aegu, mil elu oli nagu madalseisus. Enamik inimesi ei loe vangistuse aegu oma elu ilusamateks, paremateks aegadeks. Samas on teada, et Andronikos oli Paulusega koos olnud just vanglas.
Kahtlemata oli kõrghetkeks, kui Andonikos kohtus ülestõusnud Jeesusega, kes tema, kui apostli välja läkitas.
See juhtus nähtavasti kohe peale Jeesuse ülestõusmist, sest Paulus nimetab, et nad olid usklikud juba enne teda. Seega oli Andonikos Kristuse esimeste saadikute seas.
Millisesse apostlite gruppi Andronikos kuulus, seda ei saa täna kindlalt öelda.
Ta ei kuulunud 12 jüngri hulka. Ühel korral ilmus Jeesus 500 mehele (1Kr 15,6) , kas Andronikos oli nendega ? Ei tea! Teada on, et  Junia oli sama kogenud, kui Andronikos.
Võib olla olid nad Jeesusega juba varem kohtunud ja  läkitatud? Kiriklik pärimus arvab ta 72 jüngri hulka (Lk 10).

Andonikose teiseks kõrghetkeks võib lugeda koostööd Paulusega. Nad mõlemad olid  juudid. Kas vere poolest sugulased, seda ei saa kindlalt väita. Paulusele, kes oli omade poolt tõrjutud oli see kindlasti julgustuseks.

Millises vanglas nad koos Paulusega olid ei ole täna võimalik öelda, kas see oli Efesoses, millest on vähe infot, või mõnes teises vanglas?
Kui Paulus sai nendega vanglas rääkida ei olnud see vangistus talle kindlasti nii raske – olla koos inimestega, kes olid enne teda usklikuks saanud. Seejuures võisid Andronikos ja Junia olla Paulusele haruldased infoallikad Jeesusest, et Jeesust paremini tundma õppida.

Miks on Andronikose eriline roll tervituses välja toodud, kui võrdleme neid teiste tervitatavatega. (Vt Rm16,3-16.)

3 Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat,
4 kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused;
5 tervitage ka kogudust nende kojas! Tervitage mu armast Epainetost, kes oli Aasia provintsis esimene pöörduma Kristuse poole!
6 Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud!
7 Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba enne mind.
8 Tervitage Ampliatust, mu armast Issandas!
9 Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Issandas, ja mu armast Stahhüst!
10 Tervitage Apellest, kes on tunnustatud kristlane! Tervitage Aristobulose omi!
11 Tervitage Heroodioni, mu sugulast! Tervitage Narkissose omadest neid, kes on Issandas!
12 Tervitage Trüfainat ja Trüfoosat, kes näevad vaeva Issandale! Tervitage armast õde Persist, kes on palju vaeva näinud Issandale!
13 Tervitage Issandas valitud Ruufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud!
14 Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja vendi, kes on nendega!
15 Tervitage Filologost ja Juuliat, Neereust ja ta õde ja Olümpast ning kõiki pühasid, kes on nendega!
16 Tervitage üksteist püha suudlusega! Kõik Kristuse kogudused tervitavad teid!

Kas Andronikosel oli mingeid erilisi teeneid?
Esimesed misjonärid Roomas? Kui juudi päritolu kristlased? Juudikristlikud juured olid Roomas sel ajal väga tugevad. Seda asjaolu toetab tõsiasi, et Paulus Rooma kirjas väga palju kasutab argumenteerimiseks  Vana Testamenti.
Andronikose seotuse vastu Roomaga räägib argument, et  terves Rooma kristluse loos ei ole Andronikosest sõnagi. Seda oleks võinud siiski oodata.

Eelnevast arutelust näeme, et üsnagi palju on ebaselget. Siiski on Andonikosel olnud (olemasolevale kirjakohale toetudes) väga tähtis roll apostlina.
Kuigi meie ei tea tema töödest ja tegemistest pea midagi on Jumal teda ja tema tööd näinud ning Jeesus ise on ta läkitanud.
Ja kui Kristus kord ütleb  nagu Mt 25,21 seisab:  Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” kaalub see kõik üles, ka selle, et olla tuntud apostel.
See saab olema 3 tipphetk Andronikose elus.

Kasutatud allikad: Suur Piibli leksikon, Jukka Thuren. Rooma kiri, Ulrich Wendel. Ein Mann der ersten Stunde. Foto: internet.

5.9.18

Tulekul:

27 septembril, algusega kell 17. oo on Pühalepa palvemajas laulu-ja palvetund koos Soome sõpradega.

28 - 29 septembril toimub kristlik laste- ja noortelaager "Vaim ja Vili" Emmastes:


Laager "Vaim ja Vili" algab Emmaste noortekskuses reedel, 28.09 kell 17.00 ja kestab kuni 29.09 õhtuni. Tegevused kahes vanuserühmas. Ööbimine kohapeal. Osalustasuta!
Osavõtusoovist teatades 23.septembriks anna teada ka oma T-särgi suurus! 
Kontakt ja info: Lui Remmelg (56490254), lui.remmelg@mail.ee

30.7.18

Nähtamatute asjade tõendus

Suvine laiulaager on selleks korraks läbi saanud. Kolmepäevase laagri jooksul oli 10+ vanustel võimalus arutleda teemal “Usk”, mängida sportmänge, käia kalal, ujuda ja Hanikatsi loodusega tutvuda.
Laager algas 24. juuli väljasõiduga Salinõmme sadamast. Peale vähem kui tunniajast paadisõitu jõudsime Hanikatsini (või vähemalt piisavalt lähedale, et kõik omal jalul läbi vee kahlates maismaani jõudsid). Seejärel moodustus paadist rannani inimkett, mida mööda kõik, mis omal jalul ei liikunud, kaldale toimetati. Kui tühjakstassitud paat tagasi Hiiumaa poole pöördus, tõstsime endile selga nii palju, kui keegi kanda jaksas, ja hakkasime liikuma laagriplatsi oletatavas suunas mööda oletatavat rada läbi sügava pärnametsa. Hoolimata rajale langenud puudest, mis suunasid meid ootamatult tükiks ajaks rajast kõrvale, õnnestus meil (enne päikese loojumist) metsast välja pääseda, kohale jõuda, rannale jäänud toidukramile järele minna ning püstitada kolm telki.
Tegelikkuses oli loojanguni siiski veel aega ja algas laagritegevus. Esimese päeva pärastlõuna möödus üsnagi vabas vormis: jagati korralduslikku infot, määrati õhtuste ürituste korraldajad ning neli kolmeliikmelikmelist köögitoimkonda. Majas ööbijad jagunesid tubadesse, toimusid tutvumis- ja sportmängud. Soovijad said käia ujumas, esimese õhtuürituse korraldajad tegelesid ajutöö ja ettevalmistustega. Selle kõige vahel olid pisteliselt ka söögikorrad ja vaba aeg. Õhtupoolikul sisustas vastav grupp õhtuürituse mõne mängu ja paari pühapäevakooliaegse lauluga. Üheks neist lauludest oli “Vala õli mu lampi”, millest kujunes ka laagri enim lauldud laul (iga päev üks kord). Õhtuüritus lõppes õhtupalvusega ning seejärel läksid mõned ranna äärde võrke üles panema. Erinevalt varasematest laiulaagritest, kus võrku on ujunud vaid üksikud kalad, siplesid seekord kalad võrgus juba siis, kui osa võrku oli veel paika panemata.
 Järgmisel hommikul oli enamus laagrilisi palavusest ja sääskedest hoolimata ärksad ja tegusad. Pesime kaevuveega hambaid, haarasime sööginõud ning kogunesime söögilaua ümber. Hommikusöögile järgnes hommikupalvus, mille käigus Henry jagas oma tunnistuse ning rääkis palve, Piibli ja koguduse osaduse vajalikusest meie usuelus. Peale vabat aega toimus kaks piiblitundi. Esimeses piiblitunnis rääkis Heli sellest, mis on usk, alustades Heebrea kirja 11. peatüki esimestest salmidest ning liikudes süvendatult erinevate salmide vahel edasi. Kahe piiblitunni vahel said soovijad end palavuse eest kaitsta tunniajase suplusega. Teises piiblitunnnis jagunesime kahte gruppi, et arutada nelja küsimust: mis on usk, kas usku saab kasvatada, kuidas saada usklikuks, mis või kes on usukindluse kaitsjad? Pärast pooletunnist arutelu gruppides tulime taas kokku, et arutada vastuseid koos Luiga. Kui arutelu oli lõppenud, algas spordi ja mängude osa, mida juhtis Henry. Mängiti nii tuntud mänge nagu Jalgpall ja “Linnade põletamine” kui ka võõramaid nagu “plaksu mäng” ja “Ultimate”. Lisaks mängudele toimus ka suurem spordi tegemine. Nimelt oli ülesanne joosta läbi metsa “sadamasse”, teha seal 20 kükki, kõhulihasteharjutust ja kätekõverdust ning seejärel joostes tagasi tulla. Sportlikumad tegid kogu asja tervelt kaks korda läbi, sellal kui suurem osa jõudis läbida vaid ühe ringi. Samaaegselt spordiga toimus ka kalavõrkude puhastamine kaladest, sest midagi muud seal puhastada polnud (kui varasematel aastatel on olnud palju vetikaid ja adru, kuid vähe kalu, siis seekord oli vastupidi). Kokku püüti ühe ööga üle 20 kala, mis hoolimata puhastamisest, soolamisest ja jahedas hoidmisest riknesid siiski enne tagasisõitu. Lisaks kalade soolamisele maja taga toimus maja sees hoogne pannkookide küpsetamine. Kui sport oli lõppenud, kalad jahedasse viidud ja pannkoogid valmis, asus neljaliikmeline meeskond laidu avastama. Esialgne plaan oli leida laiul asuv veski, kuid lõpuks kulges teekond ka ümber suurema osa laiu rannikuriba. Olles jõudnud tagasi laagrisse, algas peagi teise grupi õhtuüritus. Vastav grupp oli koostanud Hanikatsil kasvavate taimede kohta põneva viktoriini, mis kolme- ja neljaliikmelistele tiimidele korralikku ajuraginat andis. Lisaks taimede mõistatamisele kirjutas igaüks ka ühe luulerea, mis ühise luuletusena ette loeti. Võrke selleks ööks enam üles ei pandud, kuid soovijatel oli võimalus spinningut heita. Nagu eelmiselgi õhtul algas 23:00 öörahu.
Viimane hommik algas äratusega kell kaheksa, millele järgnes energiline hommikuvõimlemine ja hommikusöök. Ka sel päeval toimus kaks piiblitundi. Esimeses kordasime eelmisel päeval loetud piiblisalme. Selleks oli Heli valmistanud sõnakaardid, mida kolmeliikmeliste tiimidena kokkku pannes sai kokku Hb 11:1,3. Seejärel moodustasime paarid ning lühikese aja jooksul pidi teisele ütlema võimalikult palju positiivset. Lui piiblitunnis arutlesime küsimusi: käsuteod ja usuteod ning mis on usu saladus? Jagunesime 15 minutiks endistesse gruppidesse, et kõigepealt grupiga ja seejärel kõik koos nende küsimuste üle arutleda. Lisaks nendele küsimustele käsitles Lui usu kontekstis ka teemasid alates kristlaste äratundmisest kuni muistsete eestlasteni. Peale piiblitundi algas vaba aeg, viimased sportmängud ja laagri kokkupakkimine. Kui isiklikud asjad olid kokku pakitud, viisime need varakult “sadamasse” valmis. Soovijad said end veel merevees jahutada, tehti lõpupilt ja toimus laagri lõpetamine. Kõik, mis tulles läbi metsa kohale toodud oli, sai taas selga vinnatud ning tagasi mere äärde tassitud. Natuke ootamist ja ka paat oli kohal ning peagi olid kõik kompsud ja laagrilised tagasiteel Hiiumaale.

Suur tänu kõigile, tänu kellele oli see laager just selline, nagu see oli.

Markus

P.S.
Vaata nähtamatu/kirjeldatu uskumisele lisaks ka videot ja pilte.