Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

18.9.19

Kui Jumal lubab, toimub laupäeval, 21. septembril kell 12.00 Vennastekoguduse Pühalepa palvemajas vaimulik koosolek.
Külas on Soome kuulutajavennad ja Anti Toplaan Kuressaarest.
Kõik on teretulnud!

9.8.19

RÕÕM

Laiulaager Hanikatsil 2019

Nädal on sellest, kui tänavune lastelaager lõppes. Mis siis toimus?

Esmaspäeval enne laiule sõitmist olime koos Emmaste kirikus õhtupalvel, et tänada Jumalat olnu eest ja paluda Tema õnnistust laagripäevadele. Soomest oli sel korral tulnud neli abilist – Edny, kes juba mitu aastat meie laagrites olnud, suveteoloog Simon Jern ja abielupaar Boyan ja Jarle. Lisaks meie inimesed, kes ei saanud laagris mitte ainult olla, vaid omasid ka kindlaid ülesandeid – tõlkimine, palvuse pidamine, rühmavanema ülesanded, toitlustamine, vabaaja sisustamine, jm. 
Kokku oli meid 29.
Laiule sõitsime 3 paadiga. Ilm oli üsna tuuline ja merel igav ei hakanud. Saime üsna märjaks. Laiule saamiseks sulpsatasime vööni vette ja kandsime oma kotid, pakid kaldale. Kui kogu kraam oli maja juurde veetud oli selle päeva raskem osa seljataga.
Laagripäevad kulgesid juba harjumuspärase päevakava järgi – palvused, piiblitunnid, õhtuüritused, sport, maastikumäng, laiuga tutvumise retked, ujumine, kalastamine, jm.
Nagu eelmiselgi aastal oli Markus ürituse jäädvustaja ja ta tegi seda põhjalikult.
Tänavuse laagri eripära oli ehk see, et jälle osales 2 rühma – nooremad ja vanemad lapsed. Laiu tingimuste kohta oli meid õige palju, aga minu kartused olid asjatud. Kõik laabus väga hästi. Eks laiuelu olegi olme mõttes tänapäeva noorele inimesele ekstreemsed, aga sellel kõigel on ka oma positiivne pool.

Tänu Jumalale kordamineku eest. Tänu ka kõigile abilistele – Ülo, Karina, Markus, Aleksei, Edny, Simon, Boyan, Jarle.

Laiul filmitud klippidest videot saab näha siin: "Rõõm".  
(Fotod: Ülo Kikas, Karina Käär. Videomontaaž: Markus Martin.)

25.7.19

Vennastekoguduse Pühalepa palvemaja aastapäev

Olete oodatud Pühalepa palvemaja aastapäevale laupäeval, 27 juulil, algusega kell 17.00.

11.2.19

Aeg suveplaane teha


Kui Jumal lubab toimub tänavune laiulaager 30. juulist - 1. augustini.
Sel aastal on laager kahele vanusegrupile - pühapevakooliealised ja noored, kokku 30 inimesele. Abilised on ka tänavu sõbrad Soomest (SLEF).

Laager on tasuta, soovi korral võib teha kohapeal annetuse.
Osalejatel palun registreeruda aegsasti, sest kohtade arv on piiratud.
Kontakt: lui.remmelg@mail.ee

26.10.18

Ristimise läbi päästetud

Ilmunud  on kirjutis "Ristimise läbi päästetud",
autor Juhani Martikainen (pildil).
Kirjutisega saab tutvuda ka
SLEF misjonitöö eestikeelsel lehel:
 www.gratiachristi.net.

12.9.18

ANDRONIKOS – kreeka keeles: võidumees, võidukas sõjamees. Kristlane, Pauluse sugulane ja võitluskaaslane.

"Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba enne mind." Rm 16,7.

 
Kes oli Andronikos? Temast  ja tema kaaslasest Juniast on Piiblis juttu vaid korra – see ainuke lause Rooma kirja lõpus, tervituste osas.
Kui palju meist üldse loeb üksikasjalikult, tähelepanelikult algustervitusi ja lõputervitusi ja aklamatsioone ja muud pealtnäha formaalset? Olen nende hulgast, kes mitte eriti.
Aga sel korral jäi pilk püsima ning selgus tõsiasi, et Kirja lugemisel peab olema alandlik ja ka tähelepanelik iga sõna ja lause osas.
Selles Rooma kirja lauses (16,7) on peale Andronikose nimetatud veel Juniast. Kes on tema, kas mees või naine? Jukka Thureńi Rooma kirja kommentaaris (:183) seisab:

Kreeka keeles ei kasutatud sel ajal rõhumärke ning seda nime loeti mehenimena Junias, mis on muidu tundmatu lühend nimest Juniaios. Kuna naissoovorm Junia oli väga tavaline, esinedes Rooma igivanasse Juniuste soosse kuuluvate perekondade vabakslastud orjatüdrukute nimena, pööras ka Chrysostomos tähelepanu sellele, et siin nimetatakse ka naist apostliks. Siiski pidas ta arusaadavaks, et see kirjakoht ei saa olla vastuolus kirjakohtadega, mis keelavad naisel kogususes juhiks või õpetajaks olemise.

Paulus nimetab Andronikost ja  Juniast sugulasteks. Arvatakse, et kõik, keda Paulus nimetab sugulasteks ei ole lihased sugulased vaid juuda soost inimesed. Kindlasti võime väita, et tegu oli juutidega.

Kuigi infot Andronikose kohta on väga vähe võib sellest ühest salmist lugeda välja mõndagi.

Andronikose elus oli olnud kõrghetki, ja aegu, mil elu oli nagu madalseisus. Enamik inimesi ei loe vangistuse aegu oma elu ilusamateks, paremateks aegadeks. Samas on teada, et Andronikos oli Paulusega koos olnud just vanglas.
Kahtlemata oli kõrghetkeks, kui Andonikos kohtus ülestõusnud Jeesusega, kes tema, kui apostli välja läkitas.
See juhtus nähtavasti kohe peale Jeesuse ülestõusmist, sest Paulus nimetab, et nad olid usklikud juba enne teda. Seega oli Andonikos Kristuse esimeste saadikute seas.
Millisesse apostlite gruppi Andronikos kuulus, seda ei saa täna kindlalt öelda.
Ta ei kuulunud 12 jüngri hulka. Ühel korral ilmus Jeesus 500 mehele (1Kr 15,6) , kas Andronikos oli nendega ? Ei tea! Teada on, et  Junia oli sama kogenud, kui Andronikos.
Võib olla olid nad Jeesusega juba varem kohtunud ja  läkitatud? Kiriklik pärimus arvab ta 72 jüngri hulka (Lk 10).

Andonikose teiseks kõrghetkeks võib lugeda koostööd Paulusega. Nad mõlemad olid  juudid. Kas vere poolest sugulased, seda ei saa kindlalt väita. Paulusele, kes oli omade poolt tõrjutud oli see kindlasti julgustuseks.

Millises vanglas nad koos Paulusega olid ei ole täna võimalik öelda, kas see oli Efesoses, millest on vähe infot, või mõnes teises vanglas?
Kui Paulus sai nendega vanglas rääkida ei olnud see vangistus talle kindlasti nii raske – olla koos inimestega, kes olid enne teda usklikuks saanud. Seejuures võisid Andronikos ja Junia olla Paulusele haruldased infoallikad Jeesusest, et Jeesust paremini tundma õppida.

Miks on Andronikose eriline roll tervituses välja toodud, kui võrdleme neid teiste tervitatavatega. (Vt Rm16,3-16.)

3 Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat,
4 kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused;
5 tervitage ka kogudust nende kojas! Tervitage mu armast Epainetost, kes oli Aasia provintsis esimene pöörduma Kristuse poole!
6 Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud!
7 Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba enne mind.
8 Tervitage Ampliatust, mu armast Issandas!
9 Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Issandas, ja mu armast Stahhüst!
10 Tervitage Apellest, kes on tunnustatud kristlane! Tervitage Aristobulose omi!
11 Tervitage Heroodioni, mu sugulast! Tervitage Narkissose omadest neid, kes on Issandas!
12 Tervitage Trüfainat ja Trüfoosat, kes näevad vaeva Issandale! Tervitage armast õde Persist, kes on palju vaeva näinud Issandale!
13 Tervitage Issandas valitud Ruufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud!
14 Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast, Hermast ja vendi, kes on nendega!
15 Tervitage Filologost ja Juuliat, Neereust ja ta õde ja Olümpast ning kõiki pühasid, kes on nendega!
16 Tervitage üksteist püha suudlusega! Kõik Kristuse kogudused tervitavad teid!

Kas Andronikosel oli mingeid erilisi teeneid?
Esimesed misjonärid Roomas? Kui juudi päritolu kristlased? Juudikristlikud juured olid Roomas sel ajal väga tugevad. Seda asjaolu toetab tõsiasi, et Paulus Rooma kirjas väga palju kasutab argumenteerimiseks  Vana Testamenti.
Andronikose seotuse vastu Roomaga räägib argument, et  terves Rooma kristluse loos ei ole Andronikosest sõnagi. Seda oleks võinud siiski oodata.

Eelnevast arutelust näeme, et üsnagi palju on ebaselget. Siiski on Andonikosel olnud (olemasolevale kirjakohale toetudes) väga tähtis roll apostlina.
Kuigi meie ei tea tema töödest ja tegemistest pea midagi on Jumal teda ja tema tööd näinud ning Jeesus ise on ta läkitanud.
Ja kui Kristus kord ütleb  nagu Mt 25,21 seisab:  Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” kaalub see kõik üles, ka selle, et olla tuntud apostel.
See saab olema 3 tipphetk Andronikose elus.

Kasutatud allikad: Suur Piibli leksikon, Jukka Thuren. Rooma kiri, Ulrich Wendel. Ein Mann der ersten Stunde. Foto: internet.

5.9.18

Tulekul:

27 septembril, algusega kell 17. oo on Pühalepa palvemajas laulu-ja palvetund koos Soome sõpradega.

28 - 29 septembril toimub kristlik laste- ja noortelaager "Vaim ja Vili" Emmastes:


Laager "Vaim ja Vili" algab Emmaste noortekskuses reedel, 28.09 kell 17.00 ja kestab kuni 29.09 õhtuni. Tegevused kahes vanuserühmas. Ööbimine kohapeal. Osalustasuta!
Osavõtusoovist teatades 23.septembriks anna teada ka oma T-särgi suurus! 
Kontakt ja info: Lui Remmelg (56490254), lui.remmelg@mail.ee