Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

17.4.13

Lugemissoovitus

Pärnu Muuseumi direktor Aldur Vunk kirjutab ajalooajakirja Tuna jaanuarikuises numbris Pühalepa kihelkonna hernhuutlastest: "Pühalepa hernhuutlased uuel ajastul: vennastekogu liikmeskond kihelkonna personaalraamatus aastatel 1817–1833" 
Hetkel saab kirjutist lugeda paberkandjal (võimalik laenutada ka Pühalepa palvemajast), hiljem ka interneti vahendusel.