Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

24.9.12

 18. ja 19. septembril külastasid Hiiumaad SLEF i jutlustajad Bengt Strengell ja Juhani Martikainen
Vennad saabusid Hiiumaale otse Soomest. 18.septembri  õhtul oli palvemajas laulu- ja palvetund. Kõnelesid soome vennad, tervitusi tõi Hilleste kogudusevanem Enno Tuulik. Väikseid ja suuremaid oli kogunenud 33. Nagu ikka oli suur osa tunnist üldlauludel. Harmooniumil mängis Kristi Ugam, viiulil Taavi Ugam. 
Külalised tutvustasid ka SLEF MEDIA  väljaantud uusi palveraamatuid: JuhaniMartikainen “Issand on sinuga“ ja M. Giwerholdt „ Looda Jeesusele“. Lisaks on SLEF MEDIA`l ilmunud uus trükk raamatust „Väike usuõpetus – lühike sissejuhatus ristiusku“ ja „Kristuse Arm“ uus number. Neid trükiseid võib küsida ka Logose raamatupoest.
Kolmapäeval tutvusime Emmaste lähiümbrusega ja Emmaste kirikuga ning õhupoolikul olime külalised EELK Hiiumaa koguduste õpetaja Hüllo Kristjan Simsoni juures Kärdla kogudusemajas. Kell 6 õhtul kõnelesid soome vennad Kärdla kirikus. Kolmapäevaõhtune praam viis külalised ära mandrile, kust nad järgmisel päeval koduteed alustasid.
Vennad tulevad Eestisse jälle tuleval kuul, mil nad külastavad oma jutlusereisil mandri kogudusi.
Tänu Issandale nende võimaluste eest, mis meile on avatud. Olgem vaid usinad seda aega kasutama .