Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.


Neljapäeval, 27. septembril, algusega kell 17.oo on Pühalepa palvemajas laulu-ja palvetund koos Soome sõpradega.

10.10.12

Ajalehes Eesti Kirik ilmus 3.10. 2012 artikkel
vend Remmelgast ja tema  tööst
vennastekoguduse Pühalepa palvemaja juures.
Artiklit saab lugeda ka interneti vahendusel.