Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

Vennastekoguduse VII suvepäeva salvestuse kordus Pildiraadios K 20.06 kell 19.00

10.10.12

Ajalehes Eesti Kirik ilmus 3.10. 2012 artikkel
vend Remmelgast ja tema  tööst
vennastekoguduse Pühalepa palvemaja juures.
Artiklit saab lugeda ka interneti vahendusel.