Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

10.10.12

Ajalehes Eesti Kirik ilmus 3.10. 2012 artikkel
vend Remmelgast ja tema  tööst
vennastekoguduse Pühalepa palvemaja juures.
Artiklit saab lugeda ka interneti vahendusel.