Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

31.8.17


„Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära“ (Js 42, 3)

Kallid õed ja vennad!

Mihklikuu 1. pühapäeval, 3. septembril AD 2017 peame meeles, kui Jumal lubab, Juuru palvemaja 203. aastapäeva:
kl 11.00 - armulauaga jumalateenistus Juuru Mihkli kirikus, teenib koguduse õpetaja Kalle Kõiv,
kl 13.00 - pastoraadi saalis kirikukohv ja
kl 14.00 - kuulutustund, peakõneleja Pühalepa palvemaja vastutav vend Lui Remmelg, muusikaga teenib kaasa perekond Blowers

Pärast kuulutustundi on võimalus külastada ajaloolist Juuru vennastekoguduse palvemaja.
Ja üheskoos süütame mälestusküünlad kuulutajavendade kalmudel Juuru kalmistul.

„Mis häda võib meil sündida, kui Sa meid, Issand, söödad siin kalli taevaleivaga ja eluveega joodad; kui Sinu Vaim meid rõõmustab ja meie hinge kosutab Su püha sõna läbi?“ (KLPR 186:1)

Olete kõik kutsutud ja oodatud!