Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

29.8.17

"PIIBEL, PALVE, OSADUS" 31. juuli – 2. august 2017 Saarnakil

foto: Liisa Hämäläinen
Suvine lastelaager on peetud. Mõneti sarnased, aga siiski erilised päevad suvisel Saarnaki laiul tõid kokku 25 laagrilist. Viimati olime oma laagriga laiu eraldatuses 5 aastat tagasi, aga siis ühepäevase väljasõiduna Pühalepa palvemaja juures toimunud laagrist.
5 aastat on meid laagri korraldamisel abistanud soome õed ja vennad SLEF- ist (rootsikeelne luterlik evangeeliumiühendus Soomes).

Mis oli selle aasta laagris erilist? Kahe päeva asemel kolm laagripäeva võimaldasid laagrilistel paremini tuttavaks saada. Sisseelamise kõrval jäi aega ka olemiseks.
Kuna laager toimus laiul, kuhu massturism ei ole oodatud oli meiegi grupi maksimaalseks suuruseks kuulutatud 30 osalejat.
Eelmistest aastatest erinevalt oli tänavune laager suunatud vanematele lastele.

Laiu eraldatuses laagripidamisest ei olnud kaugeltki kõik vaimustatud. Lisaks puht isiklikele põhjustele rääkisid koha kahjuks ka suuremad kulud, transport, söögi valmistamine välitingimustes, majutuseks vajaliku hoone puudumine.
Arvan siiski, et enamus laagris osalenutest jäid rahule ja kohatised ekstreemsused pigem kinnitasid sündmuse meie mälupilti.

Päevad olid soojad ja päikesepaistelised. Ujumise ja kalapüügi võimalused 2... 3 minuti tee kaugusel. Ilmajaama poolt ennustatud öine äikesetorm redutseerus vihmavalinguteks. Viimase päeva hommik oli küll mossis näoga, aga peagi säras jälle päike.

Iga kristliku laagri olulisemaid osasid on õpetuse jagamine. Sel aastal oli teemaks Piibel, palve, osadus – kristliku usu kolm tugipunkti.
Praktilistest tegevustest – sai rajatud teerada läbi kadastiku, kogutud lõkkematerjali, kalavõrke puhastatud. Tänu Markusele ja toidu valmistajatele said ka püütud kalad ( lest+säinas) roogitud ja ära söödud.
Maastikumäng oli sel korral külalistelt, nn lehvikorienteerumine. Minu jaoks päris uus kogemus.
Kuna liivane rand oli meil otse ukse ees, saime üle mitme aasta jälle vesiüritusi korraldada ja ujuda, vist nii palju kui keegi soovis.
Tänan kõiki, kes laagri korraldamisel kaasa lõid – Edny, Ida, Henna, Julia, Hendrik, Liisa, Katrin, Kai, Aleksei, Piret,....
Tänu Loojale õnnistatud päevade eest, rõõmu ja rahu eest.
L.R.