Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

23.3.17

Pildikesi palvemajast

Meie aastaid tagasi punase värvkatte saanud palvemaja, mis kaugelt oli üsnagi hea vaadata on nüüd ilma ees oma täies alastuses. Ilusast punasest rüüst on järgi vaid mõned lauad, maja teepoolne ots ja viiluotste laudis. Vooderdise alt tuli välja ilusat palkseina, aga ka kaks pehkinud majanurka, mis vajavad nüüd asjatundjat parandajat. Pehkinud on ka mõned muud kohad, kust tuleb palke välja vahetada. Pehkimise põhjuseks on nähtavasti kunagi läbijooksnud katus.
Mis saab edasi - jääme ootama asjatundjat, kes olukorra üle vaatab ja uuendamist vajavad  seinaosad uuesti korda teeb.