Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas
iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

9. juunil Pühalepa palvemajas (Pühalepa küla, Hiiumaa) vennastekoguduse VII suvepäev teemal “ Valvake!”.
Lisainfo:
http://pyhalepa.blogspot.com.ee/2018/04/VKVII.html

1.9.16

Külalised Soomest.

Kui Jumal lubab, külastavad septembrikuu laulu - ja palvetundi
SLEF'i vennad Juhani Martikainen ja Bengt Strengell abikaasa Eivor'iga.
Vennad on Eestis jutlustamisreisil.