Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

1.9.16

Külalised Soomest.

Kui Jumal lubab, külastavad septembrikuu laulu - ja palvetundi
SLEF'i vennad Juhani Martikainen ja Bengt Strengell abikaasa Eivor'iga.
Vennad on Eestis jutlustamisreisil.