Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

17.6.16

Vennastekoguduse V vaimulik suvepäev Helmes


 Juba viiendat korda kogunes meie kogudus suvepäevale. Viienda korra erilisus oli muuhulgas selles, et sõideti Lõuna - Eestisse, kus tegutsevaid palvemajasid praegusel ajal ei ole.
Helmes on küll ilus, ruumikas palvemaja, mis aga kohaliku luteri koguduse omanduses. Helme kihelkonnakirik  sai sõja ajal kannatada ja hiljem rüüstati ning seisab tänini varemetes. Endine Helme vennastekoguduse palvemaja on uue omaniku poolt hästi hooldatud ja juba sisenedes võib tunda, et siin majas on aktiivne elu. Peale kirikuruumi on hoones veel talvekirik, õpetaja ametiruum, köök, WC ja dušš, külalistetuba. Hiiumaalt vaadates ja avalikke transpordivõimalusi kasutades võib öelda, et Helme asub lausa “maailma äärel”. Sõitsime sinna terve päeva ja ööbisime palvemajas ning saime seetõttu ka tervest suvepäevast osa võtta.
Päev algas koosolekuga, kus kõneles koguduse peavanem Eenok Haamer
Kohalik kirikuõpetaja vend Arvo Lasting rääkis maja ja koguduse ajaloost ning tänastest tegemistest. Ja nagu ikka -  laul, laul. Orelil õde Maarika Kahar.
Päeva ettekande teemal “Püha Vaim” pidas vend Aare Kimmel.
Peale ettekannet  ja keha kinnitamist oli võimalik suvepäevalistega lähemalt tutvuda väikeringide töös. Arutleti päeva ettekande teemal. Meie ring oli küll väga oikumeeniline – Endla palvemaja, Oleviste, Pühalepa palvemaja, Viimsi vabakogudus,Tõrva kristlane.

Tervituste osas kuulasime palvemajade esindajaid - Hageri (vend Agu Kaljuste), Endla (vend Aivar Villems), Harku ja Nissi (vend Jüri Pootsmaa), Pühalepa (vend Lui Remmelg). Juuru osadusgrupp (vend Kalev Kask), Tartu osaduse poolt vend Prükk, Piibliseltsi poolt vend Bärenson.
Kõneles ka Tallinna Jaani õpetaja Arne Hiob ja Viljandi Jaani õpetaja Marko Tiitus, kes andis kohalikule õpetajale üle kiriku tänukirja.

Eestpalve osa ja päeva korraldajate tänamine lõpetas sisuka päeva. Siiski, peale õhtueinet oli võimalik kuulata sõna ja laulu Andres Jäätmaalt.
Lõuna – Eesti oli sajune. Janune loodus sai korraliku leevenduse. Ilm, mis küll ei soosinud Tõrva kohvikute päeva oli igati soodne palvemaja osaduseks. Ka õhtusel kontserdil olid meie read üsna tihedad. Vennaste V suvepäeval osales üle 100 inimese.

Tänu Jumalale õnnistuse eest, kõik läks korda. Tänu kohalikule, Helme kogudusele ja vend Arvo Lastingule ilusa vastuvõtu ja teenimise eest. Tänu õdedele ja vendadele, kes koormaid kandsid.

L.R. Pühalepa,
fotod Salme Niiliski kogust