Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

25.6.16

Mitte dialoogi, vaid tunnistust!

Kogunege ja tulge, liginege üheskoos, rahvaste pääsenud!
Ei ole arusaamist neil, kes kannavad puukujusid ja palvetavad jumala poole, kes ei suuda päästa.
Kuulutage ja tooge esile, pidagu nad isekeskis nõu: kes on seda kuulutanud muistsest peale, teatavaks teinud ammusest ajast? Kas mitte mina, Issand? Ei ole ju muud jumalat peale minu, kes oleks õiglane Jumal ja Päästja, mitte ühtegi peale minu.
Pöörduge minu poole ja laske endid päästa, kõik maailma ääred, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole! /Js 45, 20-22/

Kui Jeesuse Kristuse järel käijad, ei ole me kutsutud inimestega teistest religioonidest dialoogi pidama, vaid tunnistama Jumalast, Isast ja Jeesusest Kristusest, Tema Pojast, kes on Päästjaks ja Vabastajaks igale inimesele ja kuulutama rõõmusõnumit Jeesuse ristiohvrist ja uuest igavesest elust mille Ta kingib.
Tema, Jeesus on Tõde ja ainus tee Jumala juurde, Isa juurde (Jh 14,6). Seda tuleb kuulutada, teatavaks teha kõigile inimestele, sest Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele ( 1. Tm 2,4),
 et nad igavesse hukatusse ei läheks!

Esther ja Dagmar von Ungern-Sternberg. HB Juni, 2016