Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

20.8.15

Õdede väljasõit Kullamaale 1. augustil 2015


Tänavuaastane Endla palvela õdede grupi väljasõidu ajaks planeerisime 1. augusti ja kohaks valisime Kullamaa. Oleme tänulikud bussifirma Samatile, kes tegi meile soodushinna ja nii saime kõik koos ringsõitu alustada. Suur tänu ka bussijuhile, kes reisi alguses rääkis tugeva soome keele aktsendiga aga reisi lõpuosas tuli ka eesti keele kõnelemine päris kenasti välja.
Kokku osales väljasõidul 18 inimest, kellest enamik on ustavad õdede tunni osalejad. Vanim reisikaaslane oli 94 aastane ja oleme tänulikud Jumalale, kes talle selle jõu, rõõmsa meele ja innukuse andis!
Esimeseks peatuspunktiks sai Laitse palvemaja, kus kogunesime koguduse saali, laulsime mõned laulud Jumala kiituseks, lugesime antud päeva kirjakohad Loosungite raamatust ja pidasime palve. Tegime väikese ringkäigu Laitses ja sõit jätkus Kullamaa suunas. Et aega mõistlikult kasutada, oli bussis kõigil võimalus oma mõtteid avaldada, samuti laulsime laule, mis kellelgi südames olid.
Läbi vihmasaju jõudsime Kullamaa Püha Johannese kiriku juurde. Kirikus ootas meid meeldiv härrasmees, kes tutvustas põgusalt kiriku ajalugu ja huvitavamaid esemeid. Saime teada, et tegu on 13. sajandi lõpul algselt ühelöövilisena ehitatud kirikuga, mis praeguse välimuse sai 19. sajandil. Kirik on olnud Jumala erilise kaitse ja hoole all, sest suuremaid õnnetusi (tulekahju, sõjalised purustused) see kannatama pole pidanud. Just Kullamaalt on säilinud vanimad eestikeelne üleskirjutused: Meie Isa palve, usutunnistus ja Maarja tervitus aastat1525.
Vanimad säilinud esemed on kirikus 17. sajandist: kantsel, kolme lukuga rahapakk-kassa ning suure kunstilise väärtusega Heinrich Gösekeni epitaaf ja Christian Ackermanni nikerdatud võidukaareristpalk.
Kullamaa kirikust saime veel teada, et seal on üheksa hauakambrit ja -plaati ning enne, kui kirikutesse matmine keelustati, tekitasid need matmiskohad tõelist probleemi, kuna kiviplaatide vahelt tuli kirikusse hingematvat haisu. Talupojad, kes peale surnu hauda asetamist oleks pidanud savist ja mustast leivast tehtud seguga hauaplaadid õhukindlaks muutma, sõid leiva lihtsalt ära ja savi pragunes kuivades ning hais pääses kirikusse.
Kirikus sai õde Urve Aun proovida kaunikõlalist orelit; kuulasime ja laulsime ka ühe koraali. Peale kiriku tutvustamist avanes seiklushimulisematel võimalus ronida kirikutorni. Viis kartmatumat võtsidki ette teekonna mööda kitsaid ja pimedaid treppe, et üleval torniluuke avades näha vihma poolt puhtaks pestud ja päikesekiirtes säravat maastikku.
Kullamaa kiriku juurest sõitsime oma teejuhi Urve Põldoja  leeriõe Maire Tiituse koju. Mahutasime end elutuppa ja kuna kõik korraga kööki toimetama ei mahtunud, siis toimus töö gruppides. Tänu meie vapratele perenaistele: Mairele, Urvele, Vaikele, Helvile ja Marele, kelle nobedate näppude töö tulemusena varsti isuäratav toit söömist ootas. Vahepeal aga tegime teistega väikese tutvumisringi, sest reisiseltskonnale lisandus ka neli kohalikku õde.
Kõhud täis, sai igaüks enesele kaks erinevat kirjakohta -  ühe Uuest ja teise Vanast Testamendist. Kõiki kirjakohti ühendas sõnapaar „Mina olen“ ja need salmid olid mõeldud usu ülesehitamiseks ja julgustamiseks. Seoses saadud kirjakohtadega oli võimalus jagada midagi oma elust, sellest, kuidas keegi on kogenud Jumalat, Tema abi ja juhtimist. Hästi positiivne oli, et mitmed tõid au Jumalale, rääkides võrratuid lugusid sellest, kes Jumal on ja kuidas Ta end nende eludes tuntavaks on teinud.
Pisut veel kohvi ja kringlit/kooki ning tänusõnad kõigile, kes reisi õnnestumiseks kaasa aitasid ja nii algas tagasitee Tallinna. Ihu poolest küll väsinud, kuid ometi rõõmsad, sest kaasa oli võetud hulk muljeid ja armsate reisikaaslaste parimaid soove.
Oleme Jumalale tänulikud kordaläinud väljasõidu eest ja kui elu ja tervist antakse, siis jätkame ikka õdede tundidega kuu teisel pühapäeval Endla palvemajas ja loodetavasti ootab Jumala abiga järgmisel suvel ees samuti üks tore väljasõit.

Maie Takel
August, 2015