Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

4.8.15

Pildimeenutus aastapäevakoosolekult

 
Pühalepa palvemaja aastapäevakoosolek toimus Jumala armust laupäeval, 25. juulil 17. 00 algusega.
Oli kodune olemine, kuigi mitmete armsate üllatuskülalistega.
Oleme tänulikud, et kõik Jumala abiga korda läks!