Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.


Neljapäeval, 27. septembril, algusega kell 17.oo on Pühalepa palvemajas laulu-ja palvetund koos Soome sõpradega.

4.8.15

Pildimeenutus aastapäevakoosolekult

 
Pühalepa palvemaja aastapäevakoosolek toimus Jumala armust laupäeval, 25. juulil 17. 00 algusega.
Oli kodune olemine, kuigi mitmete armsate üllatuskülalistega.
Oleme tänulikud, et kõik Jumala abiga korda läks!