Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

27.2.15

Curacao vennastekogudus pidas aastapäeva

Seitsekümmend aastat koguduse moodustamisest on lühike aeg, kui võtta taustaks ristikoguduse 2000 aastat. Aga Curacao pealinna Willemstad´i, Maranatha koguduse liikmed ei tahtnud seda tähtpäeva niisama mööda lasta. 1. oktoober 2014 on vennaste töö alguseks Hollandi Antillidel, nagu ka naabersaarel Arubal.
Aastapäeva puhul peeti jumalateenistusi, korraldati vastuvõtt, kontserte ja üks väikene näitus väljapanekutega 1944.aastast alates. Kohal oli kuberner, aga ka hulgaliselt teisi külalisi. Näiteks 20 liikmeline koor Surinaamist, kes oma reisi ja majutuskulud ise kandsid. Mind kutsuti külla, et peaksin ühe ettekande teemal „ Curacao üleilmses Vennaste-Uniteedis“.
Umbes 350 vennastekoguduse liiget elavad Curacao saarel, kus elanikke kokku ca 170 000. Koguduseliikmete esivanemad tulid saarele töö ja paremate elustingimuste pärast Surinaamist. Seetõttu on Maranatha kogudus migrantide kogudus, nagu neid ka Hollandis ja Inglismaal, USA-s ja Lõuna ja Ida - Aafrikas leidub. Need kogudused ei ole tekkinud mitte evangelisatsiooni või misjonitöö tulemusel.
Nagu teisteski migrantidest koosnevates kogudustes nõnda ka Willemstad´i vennastekoguduse ees seisab väljakutseid, kuidas kohapealses saareühiskonnas mitte muutuda kinniseks ühinguks vaid lüüa kaasa ka saare elus.
Mida ma märkan Curacao vennaste juures:
  • Kogudusetöös on väga suur osakaal ilmikutel. Nagu ennegi on kolme saare peale (Curacao, Aruba ja St Marteen) üks ordineeritud töötegija. Kui teda parajasti ühel saarel ei ole, kannavad ülesandeid kutsumusega õed ja vennad, kes peavad laulu- ja palvetunde, sõnajumalateenistusi ning vajadusel matavad lahkunuid.
  • Koguduse iseseisvus, sealhulgas rahaline iseseisvus. Kiriku juhid asuvad 1500 kilomeetri kaugusel Surinaamis.
  • Hea koostöö teistel saartel asuvate kogudustega - kuigi vahemaad on suured. Arubale on 80 kilomeetrit ja St Marteen asub 850 kilomeetri kaugusel. Mõlemale saarele on võimalik jõuda vaid lennukil.
  • Seotus üleilmse Vennaste – Uniteediga. Siiani on Curacao kogudust teeninud pastorid kolmelt erinevalt kontinendilt.
  • Koguduse rajamise aeg – minu teadmise järgi moodustati II maailmasõja ajal kogudus veel vaid Põhja- Ameerikas (Fargo Põhja - Dakotas).
  • Oikumeeniline koostöö – hõlmab ka juudi kogudust. Juudi koguduse esindus võttis osa nii avajumalateenistusest, kui ühest kontserdist. Ma ei ole sellist oikumeeniat meie kirikus varem kohanud.

Pidustused Curacaol on läbi, aga õigusega võime loota, et kogudus ka tulevikus oma osa saab evangeeliumi kuulutuses sõna ja teoga anda. Seejuures koguduseliikmete osa selles töös on ka meile eeskujuks.

Hans-Beat Motel. Die Brüdergemeine Curacao feiert. HB, Januar/Februar 2015.