Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

27.1.15

Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Jh 8, 36

Oma seiklusteedel pidi Odüsseus kord mööda sõitma paigast, kust kostus sireenide laulu. Sireenid
olid kreeka mütoloogias tuntud pool- naised, pool- linnud. Nad olid ohtlikud deemonid. Nende laul oli aga nõnda kütkestav, et igaüks, kes sõitis mööda saarest, kus nad elasid, randus sellel saarel ega pöördunudki enam tagasi. Et mitte alistuda sireenide võlule, toppis Odüsseus saarele lähenedes kõigil oma kaaslastel kõrvad vahaga kinni. Enda käskis ta siduda masti külge. Kui Odüsseus kuulis sireenide häält, hakkas ta kippuma kaldale, kuid ta kaaslased sidusid ta veel tugevamini kinni. Nõnda sai Odüsseus hakkama sireenide hääle kuulamisega ja jäi ise vabaks hukatusest.

On nõnda, et vabadus ei tähenda automaatselt kõigist sidemetest vaba olemist. Seotuna olen vaba. Paljud satuvad tänapäeval rataste vahele, kuna saadakse vabadusest valesti aru. Vabaduse kuritarvitamine viib meid hävingule vastu. On öeldud: Jeesus Kristus tõotab kõigile, kes teda vastu võtavad tõelist vabadust. Inimese elus, kes Jeesuse poole hoiab toimub valitsuse vahetus. Oma ristisurmaga on Jeesus meid inimesed vabaks ostnud. Jeesusega seotuna olete vabad.
 
Armas Issand, Sina oled meid vabastanud, oleme Sinu omandus. Tee meid vabaks armastamaks teisi.