Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

3.2.15

Meil on ristikangelasi olnud, kes on võidelnud hingede eest.
Elutormidest nad läbi läinud ei nad hoolinud tulest ei veest.
Nüüd panid nad usurelvad maha, läksid lahingust koju rahusse.
Seal saame kord rõõmuga neid näha, kui on käidud see võitluste tee. 
/VL 513/
 

 23. jaanuaril 2015 kutsuti igavikku vend Edgar Suurväli. 
Sündinud 16. Juuli 1926 aastal Harjumaal, Kakumäel. Elupõline kalur, nagu mitmed Jeesuse järgijad enne teda. Kristuse sõjamees, rõõmus tunnistaja, kes oli alati tuld täis - nii on temast öeldud.
Kohtusin Edgariga Vennastekoguduse Endla tänava palvemajas. Meelde on jäänud tema sõna, mis oli elav, kindel ja jõuline. Kõhklemata olin veendunud – see mees teab, mida ta räägib……
Neljapäeval, 29. Jaanuaril kogunes kirikutäis kaasteelisi Rannamõisa, 
et lahkunud vend saata rahupaika. Ehkki ilm oli lõikavalt külm oli kirik täidetud soojusega, palvete, laulu, mälestuste ja lootusega. 
Edgar on oma võitlused võidelnud, usu säilitanud. Kiidetud olgu Issand. Tema on hea.
Rohkearvuline saatjaskond sai matuselauaski osa paljudest tunnistustest, mida Issand venna kaudu on meie rahva seas korda saatnud. Tunnistused elavast, teenivast, ennast salgavast usust, ustavusest.

Rõõmsa jällenägemiseni.
L.R. Pühalepas