Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.


Neljapäeval, 27. septembril, algusega kell 17.oo on Pühalepa palvemajas laulu-ja palvetund koos Soome sõpradega.

17.7.14

On rõõm teatada, kui Jumal lubab, toimub Pühalepa  palvemaja 168. aastapäeva koosolek laupäeval, 26. juulil algusega 17 00.
Kõneleb vend Peeter Kuller Laitse kogudusest.