Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas
iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

9. juunil Pühalepa palvemajas (Pühalepa küla, Hiiumaa) vennastekoguduse VII suvepäev teemal “ Valvake!”.
Lisainfo:
http://pyhalepa.blogspot.com.ee/2018/04/VKVII.html

17.7.14

On rõõm teatada, kui Jumal lubab, toimub Pühalepa  palvemaja 168. aastapäeva koosolek laupäeval, 26. juulil algusega 17 00.
Kõneleb vend Peeter Kuller Laitse kogudusest.