Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

17.7.14

On rõõm teatada, kui Jumal lubab, toimub Pühalepa  palvemaja 168. aastapäeva koosolek laupäeval, 26. juulil algusega 17 00.
Kõneleb vend Peeter Kuller Laitse kogudusest.