Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.


Neljapäeval, 27. septembril, algusega kell 17.oo on Pühalepa palvemajas laulu-ja palvetund koos Soome sõpradega.

9.6.14

Nelipüha laupäeval

7. juunil algusega 17.00 olid kõik oodatud Emmaste kirikusse õhtupalvele. Laulsid lapsed Kristiina Harjaku juhatusel, Sõnaga teenis vend Remmelg. Ristikiriku sünnipäeva eelõhtu lõppes lauaosadusega.
Lugejail on kaunist õhtupalvusest võimalus osa saada videolingi vahendusel.