Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

1.6.14

Hiidlaste pildireportaaž Nabalast

Nabala palvemaja on hoolitsetud väljanägemisega. Nagu aastaarv palvemaja seinal ütleb, on maja 87 aastat vana, ehitatud samale kohale, kus ka eelmine palvemaja seisis. Sissepääsud ja istumise kord on nõnda, nagu vanades palvemajades. Lugija laud asub otse akna ees ja on asetatud kõrgemale alusele. Pingid, valgustid on lihtsad ja ruumikohased. Üheks erisuseks Nabalas on väike orel, mis on töökorras ja mida ka kasutatakse. Loomulikku heli ei saa kunagi asendada elektroonilisega, üks on naturaalne, teine „tehislik“.

Sõitsime lastega Nabalasse liinibussidega ja seetõttu oli paratamatult aega, et tutvuda ka huvitavate paikadega. Tallinnas külastasime Lillefestivali Tornide väljakul. Väga huvitav ja avatud alati ning terve suve. Väikestel pindadel on erinevad maastikuehituslikud tööd, väikesed aiad. Teiste, peamiselt aiandusfirmade, koolide ja töögruppide hulgas oli esindatud ka Päästearmee. Päästearmee juhtis oma „aiaga“ tähelepanu HIV probleemile Eestis. Osalemine sellisel üritusel ja sellises vormis on väga hea leid. Jumal õnnistagu nende tegevust!

Kui peavanem suvepäeva lõpul küsis, mida me siit saime siis pani see mõtlema. Kahtlemata sain sealt mitmesuguseid elamusi ja mõtteid. Suvepäeva esimene koosolek algas Harku tn palvemaja mängukooriga. See oli midagi sellist, mida mina ei olnud oma silmaga veel näinud. Vanemad vennad ütlesid, et vanasti oli pea igas küla palvemajas keelpilli - või pasunakoor. Mina olen küll kuulnud ja seda vaid raadiost, Oleviste mängukoori. Täna on vennaste palvemajadest ainult Harku tänaval oma laulu- ja mängukoor. Ainuüksi selle mängukoori nägemine-kuulmine tasus Nabalasse sõitu. 

Suvepäevadel või üldse suurematel kogunemistel kohtab inimesi, kellega kohtudki kord või paar aastas või veelgi harvem. Kristlik osadus, kohtumine, see on vast peamine, miks minna suvepäevale. Päeva kava on samas väga tihe ja jutu puhumiseks on vaid põgusad hetked. Väga head on väikerühmade arutelud, mil võimalus kuulata ja ka ise midagi öelda.

Nabala suvepäeval oli ka lasteosa. Hommikul meisterdamine, peale lõunat matkaraja läbimine ning lõpuks oli võimalik filmi vaadata. Kohalikud töötegijad olid kõik hästi korraldanud ja minu osaks jäi vaid osalemine matkal. Käisime Vääna jõe lätetel, tutvusime allikaga  Loopsu? talu maadel, vana asulakoha juures. Tagasitee viis ohvrikivi ja iidse, seest õõnsa pärna juurde. Pärn oli nii jäme, et pool meie matkaseltskonnast mahtus tüveõõnsusesse. Hiiumaal on juba aastaid võideldud suurte tuuleparkide rajamise vastu maismaale ja rannikumerre. Kitsa ringi ärihuvid ähvardavad hävitada meie harjumuspärase elukeskkonna. Kurb, et paljud inimesed peavad oma aega, vahendeid ja tervistki ohverdama selleks, et tõestada üha ja üha - me ei soovi kohalike elanikena selliseid kahjulikke muutusi.
Nabala lastematka juhiks oli sealne koduloolane ja kodupaiga tuleviku eest seisja Salme Väljataga. Selgus, et Nabala rahvaga on meil paljugi ühist. Sealsed inimesed võitlevad kaevanduste vastu, millede mõju loodusele on väga ränk. Lisandunud probleemiks on kavandatav kiirraudtee ja selle keskkonnamõjud kohalikule loodusele ja kogukonnale.

Suvepäev lõppes kontserdiga, millel esinesid kolm venda Sooned. Kava oli mitmekesine – klassika ja vaimuliku muusika töötlused („Võta aega olla püha“, „Jumal Sul ligemal ihkab mu vaim“) ja kaks Timo Lige laulu. Esitus oli sedavõrd mõjus, et lapsedki väljast jälle palvemajja tulid ja lõpuni kuulama jäid.

Ja oligi päev veerenud ning peavanem Eenok Haameri lõpusõnad ja soovid ja lahkujate käepigistused. Nii hea, et saime koos olla. Suur tänu teile, Nabala rahvas ja kõik abilised, kes kaasa aitasid. Jumala hoidmist tulevatel päevadel.
Tänu vend Agu Kaljustele said suurem ja väiksemad hiidlased kiiresti Tallinnasse ja sama päeva hilisõhtul veel kodu poole väljuvale laevale.
L.R.

***
Suvepäev Nabalas
Me läksime kell 3 bussi peale. Sõitsime Käinasse. Pidime Käinas 1 tunni ootama siis läksime Heltermaale „Hiiumaa“ praami peale. Siis läksime Tallinnasse. Ööbisime Usuteaduse Instituudis toas nr 334. Siis kui hommikul olime söönud, läksime Tornide väljakule lillefestivalile. Siis läksime Toompeale, seal oli ilus vaade. Siis läksime Balti jaama ja sõitsime bussiga Paeknasse. Kabelis oli palju inimesi. Tädi Salme oli seal ja palju issi tuttavaid. Laste osas meisterdasime kaelakeesid ja helkureid. Poisid voltisid paberlaevu ja lennukeid. Pärast meisterdamist tuli matk. Mina olin Loviise ja Sofiaga. See matk oli väga huvitav. Siis esines meile trio: viiul, tšello ja flööt. Pärast laulsid nad 2 onu Timo laulu. Siis oli lõpetamine ja tulime praami peale. Emme tuli meile sadamasse vastu. Tulime koju, kõik olid väga väsinud, kell oli umbes 1 öösel.
Anna Elisabeth, 9a