Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

5.4.14

Vennastekoguduse sinodil, 29. märtsil 2014. Mõned isiklikud tähelepanekud ja refereeringud

Sinodi koosolekule Endla tänava palvemajja oli kogunenud kena hulgake õdesid-vendasid. Nagu tavaks alustati vaimuliku osaga. Peavanem Eenok Haamer kõneles aastaloosungi salmi alusel: „ Minu õnn on, et olen Jumalale ligi.“ Ps 73, 28
 • Jumala ligi ei saa olla kui ei ole lootust Jumala peale.
 • „Minu õnn on, et olen Jumalale ligi“ - kas see on meile omane? Kahtlen selles!
 • Kui tulevad katsumused siis tuleb ka küsimus – Jumal, mis nüüd saab. Seni kuni isiklikult minu külge ei ole puutunud, niikaua on suured sõnad - aga siis tekivad küsimused.
 • Jumal viib meid mitte kannatustest mööda vaid kannatustest läbi.
 • Praegu on just meenutatud märtsiküüditamist. See aeg on mulle õpetanud Jumala usaldamist. Arsti võimalusi metsavennal ei olnud, Jumal on läbi kandnud, armu üles näidanud.
 • Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge on öelnud Eestit külastades: ”Te olete liiga konservatiivsed, rasked ajad on tulemas. Me ei peaks olema nii vanameelsed, nõnda Piiblist kinni hoidma. “
 • Kas peaks kannatuste eest põgenema ja otsima abi ei tea kust?
 • Abi on ainult Jumala juures, täies usalduses Tema vastu.
 • Pühakiri kutsub üles – et jutustada kõiki Su tegusid.
 • Ära unusta tunnistamast, kellega sa kokku puutud.
 • Vennastekoguduse ülesanne on olnud alati tunnistada. Aga sa ei saa seda teha, kui sa ei ole Jumalale lähedale jõudnud. Selles tunnistuses on siis jõud. Usk seisab selle taga.
 • Iga päev palveta, et Vennastekogudus jõuaks sisemise usalduse valmiduse juurde!
Tervitused olid tulnud Vennaste Uniteedi keskusest Herrnhutist, sealse direktsiooni poolt ja kodumaalt, Pikavere palvemajast Lootsmannidelt.
Aastakoosolekul räägiti koguduse tänasest päevast, kuulati rahalisi aruandeid ja revisjonikomisjoni esindaja ettekannet, võeti vastu uue 2014. aasta eelarve. Järgnevalt mõnedest teemadest.
Vennastekoguduses on 137 liiget üle Eesti, töötegijate arv väheneb. Tegutsevaid palvemajasid on 9. Kõik riigi lääneosas – Rapla-, Harju-,Pärnu-, ja Hiiumaal ning Tallinnas. Vend Kalju Kukk´e teatel Raplas vennastekoguduse tunde ega aastapäevakoololekut enam ei peeta ja ta on palunud Raplat enam mitte arvestada. Eks ajad ole erinevad ja Jumal teab, milleks see kasulik ja hea. Seevastu Pärnumaal on vennastetunde peetud, kuigi ametlikult seda tööd ei kajastata.
Koguduse suuremad, ka väljapoole ulatuvad tegemised on: vaimulike loosungite väljaandmine, osalemine üleilmses katkematus palveahelas ja koguduse suvepäevade korraldamine. Emakeelsete loosungiraamatute järele on nõudlust. Viimasel aastal on ka trükikulud vähenenud ja raamatu hind ostjale soodsam.
Üleilmses palveketis osalemiseks on meie kogudusel üks päev või osa päevast. Selle kohta on teave loosungiraamatu lõpus. Kõik saavad sel ajal kaasas olla. Et ahel ei katkeks on ka kindlatele inimestele kindlad kellaajad teada, millal on nende palveaeg (1 tund). Palveahel aitab meid ka selles, et tunnetame endid ühe suure, üleilmse koguduse osana.
Koguduse suvepäevi on korraldatud viimastel aastatel ja need on leidnud head vastukaja. Läinud aastal kogunes Kuusalu palvemajja saja inimese ümber. Sellel aastal on kokkusaamise kohaks Nabala palvemaja. Kõik on teretulnud, nii koguduse liikmed, kui lihtsalt sõbrad.
Aastakoosolekul kuulati üle Eesti paiknevate palvemajade tegevuse ülevaateid. Eelmise aastaga võrreldes erilisi muutusi ei ole. Esile tuleb Nabala palvemaja, kus on viimastel aastatel suuremaid remonditöid korraldatud, aga ka kuulutustunde ja piibliringe peetud. Palvemaja on väljapoole avatud. Nõnda nagu eelmistel aastatel on rohkem tegevust ja ka osalejaid linna palvemajades Endla ja Harku tänaval.
Räägiti ka muredest tühjalt seisvate palvemajadega. Nüpli palvemaja Otepääl ja Kulli pavemaja Pärnumaal vajavad hoone säilimiseks vajalikku remonti. Paraku on koguduse aineline olukord sedavõrd tagasihoidlik, et isegi linnas töötava palvemaja väliremondiks sel aastal vahendeid ei leitud.
Vennastekogudusel on kavas püstitada kauaegse kogudusevanema, Jüri Leitdorfi hauale mälestuskivi. Otsustati selle kivi tarvis korraldada üldine korjandus. Vend Leitdorf on maetud Piirsalu kalmistule. See on siis nüüd meie armastuse väljendamise võimalus, venna hauakivi tarvis annetada koguduse arvele, märkides annetuse sihtotstarbeks Leitdorfi mälestuskivi.
Sinodikoosolek kestis terve päeva ja ütleksin jälle, et vaja oleks kaks päeva, kui soovime, et aruteludeks ja inimeste ärakuulamiseks oleks aega. Õed olid korraldanud ka lõunalaua, maitsva supi, kohvi ja kohvikõrvasega.
Ehki probleeme on palju, olgem tänulikud kõige selle hea eest, mida me Jumalalt oleme igal päeval saanud ja saamas. Tema on hea.
L.R. Pühalepas