Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

18.4.14

VL 107 "Kolgata mäe peal"

Inspireerituna Vaikse nädala palve- ja laulutunni repertuaarist. Viiulil Gertrud Martin. Kaasalaulmiseks.

Õnnistatud pühadeaega!