Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

24.3.14

Uudiseid Nikaraaguast.

Nikaraagua on Vennaste Uniteedi üks suuremaid provintse oma 100 000 liikmega. Kogudused asuvad riigi idarannikul, väga vaestes ja raskesti ligipääsevates piirkondades. Viiel vägagi erineval regioonil on oma väljakutsed, sageli ka erinevad keeled. Kiriku juhtkond püüab nende erinevustega toime tulla.
Mõned teated lähiajast:
Ümarlaua kõnelused Nikaraaguas
Bilwi´s toimus mõni aeg tagasi ümarlaua jutuajamine, kuhu olid kogunenud Nikaraagua vennastekoguduse juhid ja toetavate organisatsioonide esindajad. Organisatsiooni Herrnhuter Missionshilfe poolt võttis koosolekust osa Fred Walch Bad Bollist. Kõnelustel analüüsiti provintsi organisatsiooni ülesehitust, selle tugevaid ja nõrku külgi. Jutuks oli teoloogiline haridus, eelarve tagasihoidlik omafinantseerimine, teabe levik organisatsioonis ja väljapoole. Kõneldi tänapäeva kiriku moraalsest-spirituaalsest kriisist, ootustest piiskoppidele, uutest sotsiaalsetest väljakutsetest, võimalikust kirikukorra muutustest. Vaadati esitlust kirikujuhtimise ja mõnede töövaldkondade tegevusest.
Tähtis mafiooso vahistatud
Nikaraagua Atlantik Nord autonoomsest regioonist teatatakse maa ühe juhtiva mafiooso vahistamisest. Pika jälitamise peale tabati 34 aastane, Santo Domingost pärinev kurjategija ökoloogilise pataljoni sõdurite poolt. On oodata pikaajalise vanglakaristuse määramist, kuna ta tegeles seadusevastase maaäriga, sealhulgas Bosawa biosfääri reservuaadis. Tema poolt tekitatud ökoloogilised, majanduslikud ja sotsiaalsed kahjud on parandamatud. Ka peale tema vahistamist elavad sajad illegaalsed asunikud indiaanlaste aladel. On jätkatud teiste maaga äritsejate otsinguid. Nende otsingute tulemusel peatati ühe valeliku notari ametialane tegevus.
Üleujutused Nikaraaguas
Tugevad vihmasajud on paljud Kirde Nikaraagua jõed üle kallaste tõstnud ja maanteeühendus eri paikade vahel on detsembri keskpaigast saati katkenud. Autoga liikumine on vooluvete tõttu takistatud, kuna jõed on muutunud laiaks ja vool jõuliseks. Sisini lähistel asuv tähtis sild on suletud. Kogu liiklus peab toimuma paatide ja lennukite abil. Praeguseni ei ole üleujutused inimelusid nõudnud, küll aga mõjutavad veemassid varustamist toiduainete, kütuse ja arstimitega. Veel tõsisemad on tuhandete põllupidajate kahjud. Pastor Rogelio Zacarias teatas, et vennastekogudus otsis võimalusi nälgijaid toiduainetega varustada ja muidu hädaabi pakkuda.
Niels Gärtner, HB 239, März 2014