Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

28.6.13

Nelja tuule ristirändurid Pühalepas

Lõkkekohvi ja misjonärid Pühalepa noortekeskuse juures:
 
 Kirikuseiklus Pühalepa kirikus:
 
 
Laulu- ja palvetund vennastekoguduse palvemajas:
 
 
 (ülal olevale pildile vajutades saad kuulata ka laulu :))