Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

11.6.13

Vennastekoguduse suvepäevast Kuusalus


Nüüd siis teist aastat kogunesid vennad –õed suvepäevale, seekord Kuusalusse. Võõrustaja oli sealne palvemaja. Sõitsime Hiiumaalt esimese laevaga ja jõudsime veidi enne algust Kuusalu kiriku ette, kuhu oli planeeritud kokkusaamine. Kiriku juures ootas väike hulgake koos kohaliku õpetaja Jaanus Jalaka ja Hageri pasunakooriga. Peale tere ütlemist võtsime kahekaupa kolonni,  rist, lipud ja pasunakoor ees ning asusime teele palvemaja poole. Pasunad olid vägevad ja trumm oli suur ja raskegi samm muutus kergemaks. Palvemaja juures oli teine hulgake, kes saabujaid tervitas ning üheskoos palvemajja sisenesid.
  Olin esimest korda Kuusalu palvemajas ja veendusin jälle kui erinev mulje võib jääda kohast, kui oleme temaga tutvunud vaid fotode vahendusel. Palvemaja on korras ja rahu loov. Samas on ta mitmete teiste palvemajadega võrreldes moodne hoone. Saali kaunistasid kased ja pojengid.
 Suvepäevalisi kogunes ca 90, esindatud olid Tõdva, Hageri, Harku tn ja Endla tn palvemaja, Nabala, Pühalepa, Nissi, Kuusalu palvemaja, Tartu ja Pärnu kandi rahvas, õdesid-vendasid mujaltki.
Piibel – Jumala Sõna, oli päeva läbivaks teemaks. Esimeses tunnis kõneles peavanem Eenok Haamer.
Järgnes ettekannete osa, kus sõnavõtjateks olid õp. Aarne Hiob Tallinna Jaanist ja õp. Tiina Janno Tõstamaalt.
Peale ettekannete kuulamist oli aeg rühmatöödeks teemal: Piibel kui Jumala Sõna – mida see tähendab minu jaoks? Piibel minu igapäevases usuelus – millised on minu kogemused (rõõmud, takistused?)? Kuidas julgustada teist inimest Piiblit lugema (näited elust)? Vestlus väikestes gruppides andis hea võimaluse suvepäevalistega lähemaks tutvumiseks. Ja see aeg oli vähemalt meie rühmas täidetud isiklike tunnistustega ning päeva üks parematest hetkedest.
 
Peale kosutavat lõunat olid palvemajade esindajate tervitused. Sellele järgnes eestpalve osa ja lahkunute mälestamine.
 Suvepäeva lõpuosa oli Kuusalu rahva päralt. Üles astusid Kuusalu kiriku koor, pühapäevakooli lapsed laulu ja pillimänguga ning perekond Jalaka ansambel. Ansamblilaulu kuulsime ka Endla tn palvemaja õdede esituses.
Tänavusel suvepäeval osales ka Eesti Piibliselts. Kuusalu palvemajja oli toodud ning üles pandud Piibliseltsi uhiuus näitus, mis kajastab Piibliseltside ajalugu. Tervituse ütles seltsi peasekretär Jaan Bärenson.
Palvemaja õuel oli raamatuletiga esindatud Logose raamatupood, kust sai osta vaimulikku kirjandust.
Nüüd on paar päeva juba Kuusalu suvepäevast ja nähtu kuuldu ka kodurahus läbi mõeldud. Olen väga tänulik, et see kokkusaamine teoks sai ning hästi korda läks. Soovin Jumala õnnistust kõigile, iseäranis korraldajatele Tallinnast ja Kuusalust. 
 
Ja nagu ma olen, pika pööruga, sain alles koju jõudes aru, et minu kohus oleks olnud seekord pühapäevakooliõpetaja roll. Aga võib olla oligi see väike vihje ülevalt, et me võiksime ka vennastekoguduses lastetöö tõsta vähemalt samale joonele kui ettekandekoosolekud ja muusikatöö. On ju Zinzendorfgi tulevast põlve majesteetideks nimetanud.
 
Meie sõit Kuusalust läks aga Hiiumaa poole -  sadamasse ja peaaegu tühja praami peale ning läbi augustikuise (juunis) udu, ilma viperusteta  koju. Kaasas Kuusalust antud mandri leivad ja või ning rahulolu  ja reisiväsimus.
L.R.

Piltidel:

1, 2) Kuusalu palvemaja väljast ja seest 3) v Marek Roots abikaasaga 4) v Marek Roots Keilast ja v Aivo Prükk Tartust 5) osa Kuusalu kirikukoorist palvemajas 6)Maarika Kahar ja Saale Niilisk Endla tn palvemajast 7) Anne Jalakas Kuusalu kirikumuusik, suvepäeva korraldaja. 8)Väikesed hiidlased Kuusalus.