Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

8.7.13

TEATEID:

  • Laulu-ja palvetund teisipäeval, 16. juulil 18.00
Pühalepa palvemaja aastapäev: 27. juulil 
  • 15.00 ettekandekoosolek
  • 17.00 aastapäevakoosolek, kõneleb vikaar Urmas Oras Tartust
28. juulil on võimalus külastada naaberkoguduse Hilleste aastapäeva, algus 12.30
NB Loosungiraamatu sabas väljakuulutatud aastapäevakoosolekut Pühalepas 28. juulil ei toimu!!!
  • 2.-9. augustini külalised Soomest
  • 5.-6. augustini Laste - ja noortelaager Pühalepas ja Saarnaki laiul.