Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

17.7.12

Vennastekoguduse suvepäev Nissi palvemajas 30. juunil 2012

Suvepäevale sõitsime juba 29. juuni päeval. Ilm oli imeilus-päikeseline ja tuulevaikne. Suur laev, mõned reisijad ja autod, kes nädalavahetuseks saarelt lahkumas.
 
Sõitsime Haapsalust Nissi poole. Mina olen vaid üks kord Nissist läbi sõitnud, kuigi Tallinn- Haapsalu maanteelt olen Nissi kiriku siluetti imetlenud aastakümneid. Tänu üle põldude paistvale kirikule jõudsime ilma ekslemata kohale. Nissi tundus mulle ühe kompaktse asulana, milles tooni annavad suured paneelelamud, jaanipäevaaegsete kõrgete keraheinaväljadega. Nostalgiline mälestuspilt lapsepõlvest, mil iga vaba tee- ja kraaviäär, õuenurk pidi andma talveheina üksiklehmapidaja elu ja pensionitoele.
Kui sageli on vaja kirikut või palvemaja otsida kuskilt metsast või muidu üksildasest paigast, kuna asustus maal on aastasadade jooksul nihkunud siis Nissis on teisiti – kõik on koos. Palvemaja kõrval on kohe korruselamud ja väikese jalutuskäigu kaugusel kirik ning kogudusemaja. Näha on, et koguduserahvas oma hoonete eest hoolitseb. Palvemaja on ilusate hooldatud lillepeenardega ja kirik ning selle ümbrus paljudele eeskujuks.

Vennaste suvepäev tõi koosolekutele avatavalt üle 100 inimese. Päev algas hommikul kell 10 avakoosoleku ja piiblitunniga ning  lõppes  kella 7 paiku õhtul muusika- ja misjoniõhtu ning lõpusõnadega. Paljud olid terve pika päeva, mõned jälle hommiku - või õhtupoolsetel koosolekutel.
Avakoosolekul rääkis peavanem v Haamer muuhulgas sellest, mis on siis vennastekogudus, milline roll on olnud kogudusel minevikus ja millele peaksime praegu enam keskenduma. Kogudus on väike, aga on olemas see seeme, see seemnevili, mis võib võrsuda ja vilja kanda. Vend küsis, kas oleme valmis end täielikult andma Jumala kätte ja ütlema – kasuta mind?
 
Piiblitunni pidas  v. Ehasalu Valgamaalt. Teema oli misjonist, aluseks UT Apt raamat. Üles kerkis jällegi see küsimus: “Mida teha?“ Kas peame ootama, et inimesed tuleksid Jumala kotta või peame ise aktiivsed olema ning tegutsema? Seekord jäi kõlama seisukoht, et meie istume paigal ja inimesed tulevad meie juurde kogudusse – see on Piibli järgne õpetus. Nagu nelipühapäevil, inimesed tulevad ja veenduvad. Arusaamine, et meie peame minema inimeste juurde on väga laialt levinud. Aga kas? oli v. Ehasalu küsimus kuulajatele.
Lähemalt puudutati veel küsimusi keeltega rääkimisest, UT ja VT suhtest, otsimisest.
„Jumal otsib inimest, mitte inimene Jumalat, mis on aktiivse inimese mõte, aga ei ole kunagi nõnda“ oli õpetaja väide, mis mõnelegi mõtteainet pakkus.
Piiblitund tekitas mitmeid küsimusi käsitluse osas ja mõned küsimused kuulajate poolt ka esitati. Omalt poolt arvan, et seda teemat jätkunuks mitmeks päevaks ja oleks ehk võinud veel väiksemateski ringides arutada ja oma küsimustele julgemalt vastuseid nõutada. Siiski oli päevakavas piiblitunniks vaid üks tund. Aga oli huvitav ja kuulajaid haarav ettekanne.
Päeva esimene pool lõppes lõunasöögiga. Kohal oli ehtne puudega köetav välikatel ja maitsev supp valmis kohapeal. Perenaised olid sedavõrd tagasihoidlikud, et minusugune hajevil inimene ei märganudki, kuidas see toitlustamine kõik korraldati.
 
Pealelõunases kuulutustunnis kõnelesid palvemajade esindajad. Nissist vend Jüri Pootsmaa, Tallinnast Harku tänava palvemajast õde Laine Pootsmaa ja Endla tänava palvemajast vend Endel Mikker, Pikaverest õde Silvi Lootsmann, Hagerist vend Agu Kaljuste, Pühalepast vend Lui Remmelg, Nabalast vend Jaane Lend.
Kõnelesid veel Urmas Oras Tartust ja Elmar Reinsoo Kihelkonnalt Saaremaalt.
Vend Pootsmaa Nissist rääkis palvemaja ajaloost. Selle kandi rahvas oli jõukas ja üksmeelne. Palvemaja ehitati üles 10 kuuga. Peale palvemaja võõrandamist hoiti seal isegi laskemoona. Hiljem jaotati maja vaheseintega korteriteks ja oli kasutusel elamuna. Kui vaadata palvemaja lage on ka täna näha väikeste korterite asukohad.
Praegu on palvemaja  korrastatud,  ruumid on heledates toonides ja valgusküllased. Ka ümbrus on hooldatud ja õiterohke. Vend Pootsmaa ütles, et on  seda tänast päeva igatsusega oodanud ja tänab Jumalat, et siin Nissis on see seeme säilinud.
Üldlaule saatis õde Maarika Kahar Endla tn palvemajast. Õde Varju Kunz astus üles soololauludega. Taaniel, Tobias ja Anna Elisabeth Remmelg Pühalepast laulsid kaks laulu –  „Sama taevas, sama maa“ ja „ Päästa Eesti rahvas“. Kõige jõulisema heliga teenis Hageri koguduse puhkpill.
Päeva lõpu muusika – ja misjoniõhtu oli Juha ja Anu Väliaho juhtida. Muusika osas teenis perekond Jalakas. Vend Jaanus Jalakas Kuusalu palvemajast ütles ka tervituse. Õde Anu Väliaho rääkis misjonitööst Venamaal hõimurahvaste juures.
 
Aga aeg oli möödunud märkamatult ja päev veerenud õhtusse. Üheksa tunni sisse oli mahtunud väga palju. Väga palju. Pidin jälle tõdema, et olemise ja jutuajamise aega ei jäänudki. Kui siis küsiti, kas keegi on selle vastu, kui ka järgmisel aastal kokku tulla, ei olnud ainsatki häält. Tänu Jumalale selle võimaluse eest olla koguduse osaduses. Tänu korraldajatele ja kohaletulijatele.
 
Loodan küll, et ka järgnevatel aastatel leiame selle võimaluse kord aastas ühes palvemajas terve vennastekogudusega koos olla.

Lui Remmelg,
Pühalepa