Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

17.6.12Raamatu autor filosoofiadoktor Aldur Vunk
See on raamat Eesti ühiskonna kujunemisloost
Muuhulgas saab lugeda ka vennaste tegemistest 18. Ja 19. sajandi Liivimaal