Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas
iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

9. juunil Pühalepa palvemajas (Pühalepa küla, Hiiumaa) vennastekoguduse VII suvepäev teemal “ Valvake!”.
Lisainfo:
http://pyhalepa.blogspot.com.ee/2018/04/VKVII.html

17.6.12Raamatu autor filosoofiadoktor Aldur Vunk
See on raamat Eesti ühiskonna kujunemisloost
Muuhulgas saab lugeda ka vennaste tegemistest 18. Ja 19. sajandi Liivimaal