Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

28.11.17

Abiline Soomest

 
Pea kuu aega on meil abiks olnud Heli Soomest. Mida ja keda ta  abistab? Heli on kogudusetöö praktikant ja abiks vennaste Pühalepa palvemajas, Emmaste kirikus, Emmaste pühapäevakoolis , Emmaste noortekeskuses, Leisu koolimajas, meie talumajapidamises,... Abistab seal kus abi vajatakse. Minu jaoks on olukord uus - inimene täisajaga abistamas. Tänu Jumalale, tänu Soome Rahvamisjonile.
Kui Jumal lubab jääb Heli Hiiumaale mai keskpaigani.
Ennast tutvustab Heli eesti keele tunnis koostatuga:
"Mina olen Heli Vainio. Olen Soomest. Olen pärit kristlikust perest. Mina olin 9 aastat asendustalunik. Hetkel olen tulnud Hiiumaale, sest tahan proovida elu misjonärina. Olen Hiiumaal seitse kuud. Elan Leisu koolimajas."