Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

23.5.17


Läinud nädalal olid meil külalised Soomest. Edny Fors ja Ida Granfelt tulid, et arutada suvise lastelaagri korraldamist. SLEF ‘i noored on Hiiumaal käimas viiendat aastat. Esimesel aastal oli koordinaatoriks Zacharias Fjellander. Järgnevatel aastatel Thomas Ahola. Sel aastal korraldab grupi sõitu Edny Fors. Igal suvel on abistatud laagri läbiviimisel, aga kuulutatud evangeeliumi ka muudes kohtades.
Sel korral osaleti Pühalepa palvemaja laulu- ja palvetunnis, kus astuti üles laulu ja viiulimänguga. Tunni eel istutasime külalistega palvemaja juurde õunapuu, tähistamaks reformatsiooni 500 – dat aastapäeva. Õunapuu pärineb Pollist ja sügissordi nimeks on ‘Lembitu’.
Käisime tutvumas Suuremõisa lossiga ja samas asuva Hiiumaa Ametikooli aiaga. Aega jäi tee joomiseks ja jutu ajamiseks.
SLEF ehk Rootsi luterlik evangeeliumiühendus on levinud just Soome rootsi keelsetes piirkondades, Põhjamaal, Helsingis, Turus, Ahvenamaal. SLEF ei ole kogudus vaid äratusliikumine Soome luterlikus kirikus.
Suurema osa tööst teevad vabatahtlikud. Palgalisi on valdkondade juhtide seas. SLEF’i noortetöö toimub koguduste ruumides. Vaasas ja Pietarinsaaris on SLEF ‘il oma ruumid. Kasutatakse ka koguduste laagrikeskusi. Noored kogunevad, et arutleda Kirja üle, laulda, mängida, süüa. Gruppide suurus ca 8, vanus 18-25. Kõigil osalejatel on oma ülesanne. Mõnikord võetakse noorteõhtutele kaasa sõpru ka väljaspoolt.