Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

18.11.16

Kinnitusleid palvemaja ajaloo kohta


Mõni aasta tagasi soojustasime höövlilaastudega Palvemaja väikese ruumi lage. Ei korraldanud seal “väljakaevamisi”, aga silma hakkas saksa sõjaväe väliposti kleebis esimese ilmasõja päevilt. See leid on nüüd kinnituseks, et palvemaja ajaloos esinev väide, nagu oleks hoones paiknenud sõjaväe väilaatsaret, vastab tõele.