Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas
iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

9. juunil Pühalepa palvemajas (Pühalepa küla, Hiiumaa) vennastekoguduse VII suvepäev teemal “ Valvake!”.
Lisainfo:
http://pyhalepa.blogspot.com.ee/2018/04/VKVII.html

16.11.16

Jumalateenistuse ülekanne Herrnhut ‘ist

4. detsembril kell 10.30 on võimalik arvuti vahendusel osaleda 2. advendi jumalateenistusel, 
mis toimub vennastekoguduse ajaloolises keskuses Herrnhutis. Üle kannab saksa saatja ZDF. 
Teenistus toetub nädala juhtmõttele : “Tõstke oma pead ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb.” Lk 21,28