Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

3.5.16

Suvine lastelaager

Kui Jumal lubab, toimub suvine kristlik lastelaager 2. ja 3. augustil Vennastekoguduse Pühalepa palvemaja ja Suuremõisa lossi juures.
Laagri korraldamisel on ka sel aastal abiks Soome sõbrad (SLEF).
Täpsem info lui.remmelg@mail.ee.