Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

12.5.15

MIS ON PALVETAMINE?Õige palve on Kristusesse uskuva südame pöördumine Jumala poole. Palvetamine on Jumala teenimine, kus me palume abi õigelt ja elavalt Jumalalt tõelises usus meie vahendaja Jeesuse Kristuse kaudu, et me saaksime seda, mida vajame ise või mida vajavad meie ligimesed. Palves me ülistame ja kiidame Teda selle eest, mis Ta on meile andnud ja tõotanud.
Palvetamine põhineb Jumala käsul ja Jumala Sõna tõotusel ning Tema halastusel, mitte meie teenetel.
Palvetamine on usu tulemus ja kuulub heade tegude kilda. See ei ole armuvahend. 
Kuid õige palvetamine ülendab usklikke, sest sellega liitub Jumala Sõna meenutamine ja kasutamine, Sõna aga on armuvahend, mille kaudu Jumal meiega kõneleb.

Ps 19,15 Olgu su meelepärast mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja!
Ps 145,18 Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad!
Js 65,24 Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.
Mt 7,7 Paluge, siis antakse teile: otsige siis te leiate; koputage, siis avatakse teile.
Mt 18,19 Kui kaks teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu Isalt, kes on taevas.
Jk 4,2 Teil ei ole, sest te ei palu.
Ps 50,15 Ja hüüa mind appi kitsikuse päevil; siis ma tõmban sind sellest välja ja sina annad mulle au.
Ps 103,3 Kiida mu hing Issandat ja ära unusta kõiki tema heategusid! Ta annab andeks kõik su pahateod, tema parandab kõik su vigadused!
 
Allikas: Martin Lutheri Väikese katekismuse seletus