Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

8.3.15

Jan Hus´i jutluseauhind 2015

2015. aastal saab 600 aastat sellest, kui Jan Hus ketserina tuleriidal ära põletati. Mitte väikese tähtsusega olid tema Praha Petlemma kabelis peetud jutlused, mis selle maailma vägevates vaenu tekitasid. On piisavalt põhjust Jan Hus´i surma mõistmise mälestusaastal tegelda sellega, mis talle oluline oli:
Sellepärast annab Vennaste-Uniteet välja Jan Hus´i jutlusepreemia 2015, jutluste eest, mis: ammutab oma jõu Piiblist; kasutab arusaadavat keelt; ei säästa kirikut ega ühiskonda.
Osavõtutingimused:
  • Jutlus esitada hollandi, saksa või tsehhi keeles
  • Alustekst kas Vanast või Uuest Testamendist
  • Kõrgem usuteaduslik haridus ei ole eelduseks
  • Jutluse juurde märkida jutlustamise situatsioon (koht, aeg, kuulajaskond)
Auhind: 1. 2015 eurot
2. auhind noorele jutlustajale (alla 27a) 1415 eurot
3. 600 eurot
Jutlused esitada hiljemalt 6. juuli 2015 aadressil: Evangelische Brüder-Unität, z.H. Benigna Carstens, Postfach 21, 02745 Herrnhut, Deutschland.

Otsi tõde
Kuula tõde
Õpi tõde
Armasta tõde
Räägi tõtt
Hoia tõde
Kaitse tõde kuni surmani, 
sest tõde vabastab sind patust, kuradist, hinge surmast ja lõpuks igavesest surmast, igavesest eraldatusest Jumala Armust. 
/Jan Hus 1412/
Allikas: Herrnhuter Bote. Jan/ Feb 2015