Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

16.2.15

Eesti Evangeelse Vennastekoguduse suvepäev toimub 13. juunil Pikavere palvemajas.