Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

6.10.14

HAGERI PALVEMAJA AASTAPÄEVAL

Et minna mandrile palvemaja aastapäevale, selleks on vaja teele asuda enne päikesetõusu. Sel korral läksime koos Taanieliga juba eelmise päeva hommikul, et olla aegsasti kohal. Tallinnas võttis meid vastu õde Salme Endla palvemajast. Käisime ka Kadrioru pargis. Järgmise päeva varahommikul läksime Endla palvemaja juurde, kust väljuv väikebuss meid Hagerisse sõidutas. Saime Hageris olla terve päeva – hommikuses piiblitunnis, Hageri kirikus peetud jumalateenistusel ja pealelõunasel kuulutuskoosolekul Hageri palvemajas.
Hageri palvemaja on jälle korraliku rookatusega. Aastatetagust lumekahju ei tuleta meelde miski. Korrastustöid on tehtud ka siseruumides ja palvemaja põrand on muinsuskaitse soovitustele vastavalt uuendatud – on vanu laudu, kuid enamuses siiski uued ja värske puidu järele lõhnavad.
Nii hommikuse piiblitunni, kui jutluse kirikus pidas Tartu praostkonna vikaar Urmas Oras. Piiblitundi kogunes umbes 60 kuulajat. Teemaks oli kirjakoht Pauluse 1 kirjast tessalooniklastele 5 peatükk, salmid 14-24.
Me manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage argu, toetage nõtru, olge pika meelega kõikide vastu! Vaadake, et keegi teisele ei tasu kurja kurjaga, vaid püüdke ikka head teha üksteisele ja kõikidele! Olge ikka rõõmsad! Palvetage lakkamata! Olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses! Ärge kustutage Vaimu! Ärge pange halvaks prohvetlikult kõnelemist! Katsuge kõik läbi, pidage kinni, mis on hea! Hoiduge kõiksuguse kurja eest! Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim, hing ja keha säiligu laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks! Ustav on see, kes teid kutsub, küll ta teebki seda.
Epistli kirjakohale peetud piiblitund oli väga rikas igapäeva elu näidetest. Arvutiajastu annab kõnelejate etekannetele teise hõngu, mis ei ole minu meelest ei parem ega halvem. Mõtlesin Hageris, et üks põlvkond on taandunud, taandumas ja uus, oma vanuse ja kogemuste poolest igati sobilik asemele astumas .Mõned mõtted, märksõnad kuuldud piiblitunnist:
 • Pauluse nõuanded on erinevad
 • Kuidas jutlus kõlab oleneb ka kogudusest. Kuidas kogudus vastu võtab, kas ka palvetab
 • Õpetaja juhiks armastusega tähelepanu vigadele
 • Milline on inimese seisund, kui ta jumalateenistuselt koju läheb? Kas ta on kui üles tõstetud või hoopis maha surutud, tundes end matuselisena
 • Kui õpetajal ei ole armastust oma koguduse vastu siis saab kogudus ometi õpetaja eest palvetada
 • Süütunde ja häbi erinevus. Süüst saab lahti armukuulutusega, aga kuidas häbist
 • Kuidas aidata nõrku. Tugevate nõrkus on, et nad ei saa tunnistada, et on nõrgad
 • Õigeusus palvetatakse hommikul ja õhtul, et need hukka ei saaks, kes meid ei salli
 • Rõõm on Vaimu vili. Igal viljal on oma seeme
 • Kõik tahavad imesid, aga neid antakse konkreetsetes olukordades, kui oled näiteks täitsa maha surutud. Inimene ei taha sellisesse olukorda sattuda, kus imed sünnivad
 • Halb film, halb seltskond, halb kirjandus – kõik see mõjub isegi tugevatele inimestele
 • Kõik on hea, mis suurendab usku, kindlust, meelerahu
 • Kas oleme head eestpalvetajad. Palveta nende eest, kes seda paluvad
 • Vastastikune eestpalve on tõhus

Hageri aastapäev tervitas meid puhkpillimuusikaga. Nagu varemgi olid ka sel korral üldlaulud sõnu ette öeldes. Harva esinev praktika, mis sunnib tähelepanelikult sõnu meelde jätma. Nii puhkpillimuusika, kui koorilaulud olid head - lausa professionaalne esitus. Kiriku kammerkoor astus üles koos saateansambli ja solistidega. Kuigi hoiatati mürtsu eest, mis pidi pea järgnema ja ettevaatlikuks muutis siis kõlas hoopis kergemuusikakoori sarnane laul ja soojus tuli südamesse.
Kuulutuskoosolek oli sõnavõtjate ja muusikute vahelduv rida. Sõnavõtud olid pikad ja põhjalikud. Sõna vabaks siiski ei antud ja jäi teadmata, mida vendadel veel öelda oleks olnud.
Selle aastapäeva uudis, kui nõnda võiks öelda oli Juuru. Kuu alguses tähistati Juuru vana, nüüdseks müüdud palvemaja 200. aastapäeva. Tervituse ütles Juuru vend Kalev Kask, kes rääkis ka sealse hulgakese kooskäimistest. Meie osa on eestpalveid teha ka Juuru kandi inimeste eest.
Pikk päev jõudis kiiresti õhtusse ja peale hüvastijätmisi vurasid aastapäevalised oma tavapäraste tegemiste juurde. Ka meie jõudsime veel hilisõhtusele laevale ning südaöö paiku koju.
L.R.