Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

5.9.14

Zinzendorfi „misjoniinstruktsioonid“ - tänase päeva jaoks kokkuvõetud ja uuesti formuleeritud

 1. Kui te kuskil uut tööd alustate siis jääge nii kauaks, kui te teretulnud olete, mitte nädalaks või kuuks vaid mõneks aastaks. Kui te aga oodatud ei ole siis minge kohe edasi.
 1. Sobituge oma elustiili poolest kohalike hulka. Üks eurooplane ei tea ega oska alati kõike paremini kui kohalik. Enamasti võite kohalikelt üsnagi palju õppida.
 1. Pange tähele, et teie tegevus ei killustaks kristlaskonda veelgi enam. Kui teie tööpiirkonnas on teisi kristlasi, siis minge neile külla, tehke kokkuleppeid ja olge nendega osaduses.
 1. Ärge pahandage, kui inimesed, kellele te head sõnumit kuulutasite oma kodu hoopis teises koguduses leiavad. Sellest on küll, kui teie teenimise tulemusel inimesed usule tulevad.
 1. Hoolitsege nende eest, kellede eest muidu keegi ei hoolitse. Kui teie järgi jooksevad inimesed, kes kuuluvad juba teise kirikusse, siis saatke nad rahusooviga sinna tagasi.
 1. Kõige paremini jõuate inimesteni, kui te isiklikult nende poole pöördute ja neid rõõmsalt ning omakasupüüdmatult teenite. Vältige välist mulje avaldamist ja massiüritustele kutsumist.
 1. Püüdke leida grupp inimesi, kellega te vabalt suhelda saate ja kes on võimelised ka kritiseerima. Jumal ei kõnele eales ainult sisemise hääle kaudu vaid alati ka õdede ja vendade kaudu.
 1. Olge julged minema uutele, veel käimata radadele. Mis kodus oli hea ja õige, see võib võõrsil teisiti olla. Kui tee valeks osutub, pöördu ja usalda ennast Jumala armu hoolde.
 1. Jumal ei ole mitte sõnaks vaid inimeseks saanud ….. Ärge unustage, et Jeesus jutustas ennekõike Jumala armastusest, headusest ja heldusest.
 1. Pöörduge“terve“ inimese poole. Ärge huvituge mitte ainult hingest vaid ka ihust ja vaimust. Inimesed peavad teie juures ennast hästi tundma. Laulge, mängige, töötage ja rõõmustage koos.
 1. Mitte alati ei ole te kõigi inimestega ühel arvamusel. Kui tekivad konfliktid siis ärge ühenduse katkestamisega kiirustage vaid püüdke vahet teha olulisel ja ebaolulisel.
 1. Võida kaastöölisi nende hulgast, kelle keskel sa töötad. Usaldusväärseim on hea sõnum siis, kui seda tõendavad usaldusväärsed saadikud.
 1. Teadke, et nende inimeste usk, keda te Jeesuse juurde tahate juhatada võib sageli olla väga tõsine ja sügav. Mitte harva on nende moraal palju parem, kui meil eurooplastel.
 1. Hoiduge selle eest, et te teid ümbritsevad inimesed endast majanduslikult sõltuvaks muudate. Kontaktide loomiseks ja suhete püsimiseks ei või kunagi kasutada raha ja kingitusi.
 1. Mitte kunagi seada sihiks oma töö kaudu tugevaks saada või palju mõjujõudu võita. Misjon ei ole kiriku liikmeskonnaga kindlustamine vaid teenib alati üksiku inimese päästmise eesmärki.
 1. Kui te püüate inimesi Kristusele võita, kohtute ka pimeduse jõududega. Ärge kohkuge, sest
Jeesus Kristus on tugevam, kui pimeduse jõud.
 1. Uskuge, et Jumal juba ammugi tegutseb, kui teie oma tööga alustate. Kuna Jumalale kuulub kogu maailm, võib ta ka ristimata inimesi headele teedele juhtida ja neile oma armastust kinkida.
 1. Heas sõnumis elab vabastav, muutev jõud. Ärge piirduge vaid kuulutusega vaid edendage ka õiglust, rahu ja kogu loodu kaitset.
 1. Ärge muutke ennast asendamatuks. Mõelge, et ühel päeval peab töö ilma teieta edasi minema …
 1. Tõstke oma silmad usus üle probleemide, Jumala imelisele tulevikule. Te olete täiesti üllatunud, et Jumal oma päästeplaani teie kaudu ja vaatamata teile lõpule viib.

Andreas Tasche. Herrnhuter Bote. Mai 2007