Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

5.9.14

Endla palvemaja aastapäeval

Augusti viimasel pühapäeval tähistatakse meie vennastekoguduse kõige noorema palvemaja aastapäeva. 18 aastat on pesamunal vanust. Pühalepa palvemaja hoone on küll 168 aastat vana, aga uksed on avatud olnud vennaste tundideks viimased 6 aastat. Seega oleme pea eakaaslased. Tänuga mõtlen Endla rahvale, kes meid selle 6 aasta jooksul on mitu korda külastanud ja osadust seeläbi kasvatanud. Tänastes oludes, kui kogudused on üsnagi väikesed ja ühiskonna üldine elukorraldus kristlusest järjest kaugenemas, sellistes oludes on kristlaste osadus eriliselt vajalik ja rõõmustav.
Et osadus oleks, selleks vajame Püha Vaimu väge, mis toob esile viljad, millele osadus toetub.
Tervituseks Endla palvemaja õdedele ja vendadele ja meile kõigile on lõik Pauluse kirjast Efesose kogudusele 4, 1b-6.  
Paulus kirjutab: "Kutsun teid üles elama kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees."

Tänavune Endla aastapäeva koosolek oli eriline ka seetõttu, et osalesid külalised Herrnhut´ist. Väike grupp sakslasi oli saabunud Eestisse juba nädal varem, et tutvuda siinsete palvemajadega. Külaliste hulgas olid Herrnhuter Bote toimetaja v Erdmann Carstens, koos abikaasa Benigna´ga, kes on Uniteedi direktsiooni liige. Reisiseltskonda kuulus veel piiskop Friedrich Waas abikaasa Erdmuth´iga ja tõlgina Inge sünd. Mikker abikaasa Peter´i ja lastega.
Aastapäevakoosolek tõi pilgeni täis palvemaja. Nähtavasti on ajakohane suuremate ruumide peale mõelda. Eks ole meie kõigi soov, et tulejaid oleks veelgi rohkem ja mitte ainult aastapäevade puhul. Koosolekut juhatas ja kõneles kogudusevanem Eenok Haamer. Kõnelesid veel Juha Väliaho, Friedrich Waas, Beninga Carsten ja Marek Roots. Muusika osas astus üles duett Jürist ja perekond Blowers´i lapsed. Harmooniumil Maarika Kahar.
Peale koosoleku lõppu sai minna palvemaja aeda ja maitsta, mida perenaised olid laudadele pannud. Peale pikemat vihmaperioodi oli õhus jälle suve lõhna, aga siiski sügiseste nüanssidega. Õnnistatud teekäimist, Endla õed ja vennad!
Järgmine aastapäev on Hageri palvemajas, septembrikuu kolmandal nädalavahetusel.
L.R.