Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.


Neljapäeval, 27. septembril, algusega kell 17.oo on Pühalepa palvemajas laulu-ja palvetund koos Soome sõpradega.

13.1.14

Ajakiri "Armu hääl"

Meie blogi lugemisnurgas on nüüd võimalik leida ka Evangeeliumi Prii Usuühingute Liidu ajakirja "Armu Hääl" mõningaid numbreid.
 Ajakiri ilmus aastatel 1934-1940. Väljaandmine lõppes uue riigikorra kehtestamisega. Peale sõda ja ka peale Eesti taasiseseisvumist ei ole ajakirja uuesti trükkima hakatud. Ka endised priikogudused, mis asusid peamiselt Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal on enamuses tegevuse lõpetanud või sulandunud baptistikogudustesse. 
Olles tuttav raskustega kunagise Armu Hääle numbrite leidmisel ja lugupidamisest oma vanavanemate ning nende koguduse vastu, püüame ajakirja paremini kättesaadavaks muuta.
L.R.