Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

13.1.14

Ajakiri "Armu hääl"

Meie blogi lugemisnurgas on nüüd võimalik leida ka Evangeeliumi Prii Usuühingute Liidu ajakirja "Armu Hääl" mõningaid numbreid.
 Ajakiri ilmus aastatel 1934-1940. Väljaandmine lõppes uue riigikorra kehtestamisega. Peale sõda ja ka peale Eesti taasiseseisvumist ei ole ajakirja uuesti trükkima hakatud. Ka endised priikogudused, mis asusid peamiselt Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal on enamuses tegevuse lõpetanud või sulandunud baptistikogudustesse. 
Olles tuttav raskustega kunagise Armu Hääle numbrite leidmisel ja lugupidamisest oma vanavanemate ning nende koguduse vastu, püüame ajakirja paremini kättesaadavaks muuta.
L.R.