Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.


Neljapäeval, 27. septembril, algusega kell 17.oo on Pühalepa palvemajas laulu-ja palvetund koos Soome sõpradega.

20.8.13

Endla palvemaja aastapäev

Pühapäeval, 25. augustil 2013.a. algusega kell 17.00 toimub vennastekoguduse Endla palvemaja 17. aastapäeva pidulik kuulutustund. Ootame rohket osavõttu.
Vk Eestseisus