Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

10.8.12

AASTAPÄEV PÜHALEPAS 2012

Sellel aastal oli palvemaja aastakoosolekud nädala võrra hiljem, kui loosungiraamatu lõpus kirjas. See oli siiski erand, mis tingitud Tallinnas toimunud Kristuspäevast. 

Laupäeva õhtul saime kokku õhtul kell 5. 
Osalejad olid enamuses meie omad inimesed - väljaspoolt oli üksikuid. 
Lauluga teenis EEKL Kärdla koguduse kammerkoor Kristiina Harjaku juhatusel. 
Päeva õpetussalm oli Luuka evangeeliumist. Lugu Sakkeusest, kes tahtis Jeesust näha.
 Õhtu esimene kõneleja oli v Aldur Vunk Pärnu Immaanueli kogudusest. Vend rääkis Jeesuse järgijatest, apostlitest, nende kutsumisest. 
 
Teise kõnelejana sai sõna v Leo Lekarkin vennastekogudusest, endine Endla tänava palvemaja vanemvend, kes praegu teenib diakonina EELK Harju Jaani kogudust. Vend kõneles õnnistamisest, alustekstiks Aaroni õnnistussõnad. Üldlaule saatsid Kristiina Harjak klaveril ja Helje Ugam viiulil.
Koosoleku lõppedes oli lauaosadus.

Pühapäev algas kell 10 jumalateenistusega Pühalepa kirikus. 
    
Jutlustas v Leo Lekarkin, harmooniumil mängis koguduse orelimängija-koorijuht Helle Nittim, laulsid Luguse pühapäevakooli lapsed.
 
Peale jumalateenistust kogunesime jälle palvemaja juurde, et  lõunat süüa ja ilusast ilmast ning koosolemisest rõõmu tunda.
 
Pühapäevane koosolek algas kell 1 pl ühislaulude ja Pühakirja lugemisega. Lauluga astusid üles Luguse pühapäevakooli lapsed Katrin Kõllo juhatusel. Tervituse vend Leo kaudu saatis EELK Misjkonikeskusest Leevi Reinaru.Tervituse saatis ka Bengt Strengell  luterlikust misjoniühendusest Soomes. 
Õde Helju Naur (s. Köster) Hilleste kogudusest tervitas aastapäevalisi südamliku soololauluga ning meenutas aegu, mil ta selles samas Pühalepa palvemajas pühapäevakoolitundides käis.
 
Pühapäeva mõtiskluse aluseks oli Vana Testamendi tekst Jeremija 1, 4-10.
Enne teeleasumist sai taas keha kinnitada ning lapsed said oma teadmisi testida piibliviktoriinis.
 
Tänu kuulub Kõige Loojale, kes lasi kavandatu korda minna. 
Suur tänu ka kõigile kaasa aitajatele – kõnelejatele, lauljatele, mängijatele, lastega tegelejatele, küpsetajatele, keetjatele, korraldajatele.

 Kohtumiseni tuleval suvel!

(Rohkem pilte aastapäeva kuulutuskoosolekutelt ja jumalateenistuselt Pühalepas.)