Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

23.4.18

Remonditööd Pühalepa palvemajas 2018 kevadel.


Juba aasta tagasi sai Palvemaja välisvooderdus eemaldatud, et näha seinte tegelikku olukorda. Mõneti oli avanenud pilt ootuspärane, pehkinud palke oli mitmes kohas. Samas selgus, et osa palke olid küll väljast “ korras”, aga siselaudise alt mädanenud.
 Selle aasta kevadel oleme saanud palkseinte parandamisega algust teha ja restauraator Heiki Mürgi lubadusele toetudes võib väita, et mai alguseks on tööd palkide vahetusel lõppenud.
 Tänu lahketele annetajatele on pool tööde maksumusest kaetud. Loodan, et ka ülejäänud kulu saab kaetud.
 Kui palksein on korras, saab sisevooderduse tagasi panna ning otsime võimalusi, et seinad soojustada ja uus välisvooder panna.
 Kuigi maja katus vett läbi ei lase, vajab vana eterniitkatuski uuendamist. Enne seda aga sarikad rihtimist.
 Kogu tööde kulg sõltub tänasel päeval mitte materjalidest ja tegijatest vaid kasutada olevast rahast.
 Lootus on endiselt Temal, kellelt me kõike saame, mida eluks vajame.

Alljärgnevalt mõned pildid, mis tehtud nädal tagasi:

Palvemaja ajaloost on teada, et 30-datel teostatud remondi (moderniseerimise) käigus tehti suuremaks palvemaja aknad ja uksed ning tõsteti suure ruumi lagi 2m kõrgemaks. Nüüd on pildilt näha, et aknad on tõepoolest olnud sarnase suurusega nagu väikesel ruumil tänini. Akende uuendamisel on kasutatud ka vanade akende piirlaudu.
Palvemaja juures kasvab 3, tundub, et istutatud puud. Kaks saart ja üks tamm. Hiiumaa mõistes on nad üsnagi aukartust äratavate mõõtmetega põlispuud. Kahjuks oli üks saartest juba aastaid kuivanud ja ohustas nii inimesi, kui hoonet. Tänu ohtlike puude langetajate tööle on olukord palvemaja juures tunduvalt turvalisem, kuigi seenhaigustest kahjustatud, poolkuivanud puid on veelgi.
  
Ohtlike puude langetajad võtsid maha ka palvemaja teepoolses otsas seisnud kuivanud saared ja ühe jalaka. Huvitavad kännud tunnistavad langetajate oskuslikust tööst.

Üks tugevamini on kahjustatud kohti on sissepääsu kõrval olev majanurk, mis tuleb terves seinakõrguses uuendada. Väiksemaid kahjustusi leidub ka teistes seintes: