Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas
iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

9. juunil Pühalepa palvemajas (Pühalepa küla, Hiiumaa) vennastekoguduse VII suvepäev teemal “ Valvake!”.
Lisainfo:
http://pyhalepa.blogspot.com.ee/2018/04/VKVII.html

12.6.17

Vennastekoguduse suvepäev Tõdval


Tõdva palvemaja
Tõdva palvemaja sisevaade
Suvepäev Saku-Tõdva palvemajas
Vend Roots kõnelemas Martin Lutheri Keilas asunud kuju foto taustal
Väikerühma vestlusring TõdvalFotod: Salme Niilisk