Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

5.1.17

Uue aasta algus PühalepasKuidas on palvemaja hoone seisukord? Seda on ikka küsitud ja vastuseks on olnud – rahuldav. Rahuldav on üks väga ebamäärase sisuga sõna. Rahuldav hindena võib olla pea puudulik, aga võib olla ka peaaegu hea.
Palvemajal on vihma pidav katus, seinad vooderdatud seest ja väljast (tõenäoliselt 30-date moderniseerimise käigus), väike ruum köetav ja suur ruum kütteta. Köetav tähendab seda, et temperatuuri hoidmiseks talvekuudel, peab korsten pidevalt suitsema.
Tundus, et aeg on remondiks. Et restaureerimise spetsialist saaks seinad üle vaadata, selleks alustasime välise voodri maha võtmisega. Mis siis päevavalgele tuli? Olukord ei olegi nii halb kui arvasin. Kus katus on läbi sadanud seal on sein täielikult mäda. Enamasti on aga seinapalgid tugevad ja väljavahetamist ei vaja. Tööd tundub jätkuvat, aga lootusetusest on olukord kaugel. Ilmad muutuvad  tasapisi talvisemaks ja ehk saab vajaminevad palgidki õigel ajal varutud.