Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

1.2.16

Rooma kirja eeskõne.

Lingi all lugemiseks üks vana ja hea kirjutis dr. Martin Lutheri sulest, mis avaldatud ammuses Eesti Kirikus.