Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

7.8.14

Lastelaagri pilte

Teise päeva lastejumalateenistuse järgsele lõpupildile päris kõik laagrilised ei jõudnudki, aga pilte sai palju ja toredaid muljeid veel enam. Suur tänu Jumalale kordaläinud laagri eest!