Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

30.5.13

Tulekul: VAIMULIK SUVEPÄEV KUUSALUS


Laupäeval  8. juunil toimub Kuusalu vennastekoguduse palvemajas (Soodla tee 12) vennastekoguduse suvepäev teemal „Piibel – Jumala Sõna“. Kell 10.00 koguneme Kuusalu Laurentsiuse kiriku juurde, et suunduda sealt edasi palvemajja. Suvepäeval toimuvad teemakohased ettekanded (Arne Hiobilt ja Tiina Jannolt), rühmatööd, laulu- ja palvehetked jms. Korraldatud on lastehoid. Kohapeal saab tutvuda näitusega Eesti Piibliselts 200.
Suvepäevale oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane või kes soovivad vennastekoguduse liikumisega lähemalt tutvuda. Päeva korraldab Eesti Evangeelne Vennastekogudus koos EELK Kuusalu kogudusega. Suvepäeva osavõtutasu on 5 eurot (sisaldab kaks söögikorda). 
Oma osavõtusoovist palume teatada hiljemalt 3. juuniks. Info: 6608 004 või 562 376 81. E-post: info@vennaste.ee  
Lähem info vennastekoguduse kohta www.vennaste.ee