Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

7.12.12

Laulu- ja palvetund detsembris

TÕUSE, PAISTA, SEST SINU VALGUS TULEB JA ISSANDA AUHIILGUS KOIDAB SU KOHAL. Js 60,1
Advendiaja laulu- ja palvetund toimub teisipäeval, 18. detsembril 18.30 algusega. Laulab Kärdla kiriku kammerkoor.