Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

24.5.12

Vaimulik suvepäev

Nissi vennastekoguduse palvemajas toimub laupäeval, 30. juunil algusega kell 10 00 vaimulik suvepäev. Oodatakse kõiki, kelle jaoks vennastekogudus on südamelähedane. Korraldavad Eesti Evangeelne Vennastekogudus ja Nissi kogudus. Info marek.roots@eelk või 51931501, Marek Roots